Hoe beoordeelt de vergunningverlener of sprake is van voldoende omvang van de financiële middelen die naar redelijkheid benodigd zijn voor het starten van een zaak als waarvoor de vergunning wordt gevraagd?

De aanvrager kan bijvoorbeeld opgeven:

  • een globale inschatting (dus de orde van grootte) van de investering die nodig is om de bedoelde onderneming draaiend te krijgen; 
  • een onderbouwde opgave van de middelen waarover hij beschikt of waarover hij aantoonbaar gaat beschikken.
  • enkele voorbeelden: eigen geld (banksaldo), een toegezegde lening die onderbouwd is met zijn correspondentie met de bank, een tweede hypotheek op de eigen woning.