Hoe beoordeelt de vergunningverlener of sprake is van voldoende algemene vaardigheden om een zaak te leiden?


De aanvrager kan bijvoorbeeld opgeven: 

  • zijn schoolopleiding (welke opleidingen, voltooid/niet voltooid (dat wil zeggen: indien de opleiding wordt afgesloten met een examen, of het diploma is behaald); 
  • van wanneer tot wanneer die opleiding gevolgd zijn en bij welke onderwijsinstelling(en);
  • eventuele relevante cursussen waarmee de aanvrager, als hij maar weinig algemene schoolopleiding heeft genoten, kan aantonen toch een voldoende niveau van ontwikkeling te hebben bereikt. Om een voorbeeld te noemen: een diploma bedrijfsadministratie. 

Het gaat dus om algemene vaardigheden, niet om specifieke vakkennis voor een bepaald soort onderneming. En als de aanvrager al een tijdlang als eigenaar of bedrijfsleider een ander bedrijf runt - ook al heeft hij heel weinig opleiding genoten - dan is dat natuurlijk ook een aanwijzing dat de aanvrager beschikt over voldoende ‘ondernemersvaardigheden’.