Heeft iemand die op de Antillen geboren is ook een vestigingsvergunning nodig?

Ja. De wet maakt geen onderscheid naar geboorteplaats of nationaliteit van de aanvrager.