Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) is uitvoerder en toezichthouder voor telecommunicatie op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. U kunt bij ons terecht voor informatie over welke radioapparatuur u mag gebruiken, machtigingen voor frequentiegebruik, radiozendexamens, invoer van radioapparatuur (douane) en storing op of door radioapparatuur.

Vanuit ons kantoor op Bonaire beheren de medewerkers van RDI het radiofrequentiespectrum voor alle drie de eilanden, door het toewijzen van radiofrequenties, monitoring en het uitvoeren van inspecties. U kunt op onze vestiging terecht voor onder andere:

  • Aanvragen van machtigingen voor frequentiegebruik;
  • Deelname aan een radio-zendexamen;
  • Informatie over welke radioapparatuur u zonder machtiging mag gebruiken en welke niet;
  • Informatie over de invoer van radioapparatuur (douane);
  • Klachten over storing op of door radioapparatuur;
  • Overige vragen over telecommunicatie, apparatuur, vergoedingen en wetgeving.

RDI houdt toezicht op de technische voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van frequenties. Voor consumentenbescherming, mededinging met betrekking tot telecomaanbieders en de uitgifte van nummers en nummerreeksen kunt u terecht bij Autoriteit Consument en Markt.