Kamers van Koophandel en Nijverheid

De Kamers van Koophandel en Nijverheid (KvK’s) in Caribisch Nederland zijn er voor ondernemers die op de eilanden van Caribisch Nederland zijn gevestigd en voor ondernemers die zich er willen vestigen. Er is één KvK ingesteld voor Bonaire en één voor Sint Eustatius en Saba samen, met op beide eilanden een publiekskantoor.

De KvK’s dragen bij aan het ondernemerschapsbeleid door te informeren en te ondersteunen op het gebied van ondernemen. Zij bevorderen de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening, en vormen daarmee een schakel tussen ondernemer en overheid. De KvK's zijn zo een belangrijke partner bij het uitvoeren van overheidsbeleid voor ondernemingen.

De KvK's hebben een aantal belangrijke wettelijke taken, te weten:

  • Het bijhouden van het handelsregister, met daarin alle bedrijven, verenigingen en stichtingen;
  • Het geven van voorlichting aan (startende) ondernemers, bijvoorbeeld over het starten van een bedrijf en over beschikbare ondersteuning;
  • Het adviseren van het Bestuurscollege over te verlenen vestigingsvergunningen;
  • Het geven van adviezen aan de Bestuurscolleges. Zo geven de KvK's bijvoorbeeld, in overleg met bestaande ondernemers, commentaar op overheidsplannen.

Andere diensten die de Kamers van Koophandel e Nijverheid aan ondernemers leveren zijn onder meer:

  • Informatie verstrekken over subsidiemogelijkheden;
  • Voorlichting geven over het vestigen van een bedrijf;
  • Organiseren van cursussen en trainingen voor het bedrijfsleven.

Contact

Sint Eustatius
Adres L.E. Saddlerweg z/n
Tel/fax (+599) 318-3332 
Email coc.statia@gmail.com
Website Chamber of Commerce Statia an Saba
Saba                  
Adres Windwardside
Tel (+599) 416 2554
Fax (+599) 416 2781
Email coc.saba@gmail.com
Website               Chamber of Commerce Statia an Saba
Bonaire           
Adres Kaya Amsterdam 23   
Postadres P.O. Box 52 Kralendijk
Tel (+559 ) 717 5595
Fax (+599) 717 8995
Email office@kvkbonaire.com
Website Chamber of Commerce Bonaire
Openingstijden
Sint Eustatius en Saba   maandag t/m vrijdag: 09.00 – 13.00 uur
Bonaire maandag t/m vrijdag: 8.00 – 12.00 uur en 14.00 – 17.00 uur