Kamers van Koophandel

De Kamers van Koophandel (KvK’s) in Caribisch Nederland zijn er voor ondernemers die op de eilanden van Caribisch Nederland zijn gevestigd en voor ondernemers die zich er willen vestigen. Er is één Kamer ingesteld voor Bonaire en één Kamer voor Sint Eustatius en Saba samen, met op beide eilanden een publiekskantoor.

De KvK’s dragen bij aan het ondernemerschapsbeleid en willen meer en betere ondernemers in Caribisch Nederland krijgen. De KvK’s bevorderen de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening. Daarmee vormen de KvK’s een schakel tussen ondernemer en overheid, en zijn zo een belangrijke partner bij het uitvoeren van overheidsbeleid voor ondernemingen.

De Kamers van Koophandel hebben een aantal belangrijke wettelijke taken:

  • Het bijhouden van een register met alle bedrijven, verenigingen en stichtingen, het zogenaamd Handelsregister.
  • Het geven van voorlichting aan (startende) ondernemers, bijvoorbeeld over het starten van een bedrijf en over beschikbare ondersteuning.
  • Het Bestuurscollege adviseren over te verlenen vestigingsvergunningen
  • Het geven van adviezen aan de Bestuurscolleges, bijvoorbeeld commentaar geven op overheidsplannen, in overleg met bestaande ondernemers.

Andere diensten die de Kamers van Koophandel aan ondernemers leveren zijn onder meer:

  • Informatie verstrekken over subsidiemogelijkheden;
  • Voorlichting over de vestiging van bedrijven;
  • Organiseren van cursussen en trainingen voor het bedrijfsleven.

Contact

Sint Eustatius  
Adres L.E. Saddlerweg z/n
Tel/fax (+599) 318-3332 
Email coc.statia@gmail.com
Website Chamber of Commerce Statia an Saba
Saba  
Adres Windwardside
Tel (+599) 416 2554
Fax (+599) 416 2781
Email coc.saba@gmail.com
Website Chamber of Commerce Statia an Saba
Bonaire  
Adres Kaya Grandi 67
Postadres P.O. Box 52 Kralendijk
Tel (+559 ) 717 5595
Fax (+599) 717 8995
Email office@kvkbonaire.com
Website Chamber of Commerce Bonaire
Openingstijden  
Sint Eustatius en Saba maandag t/m vrijdag: 09.00 – 13.00 uur
Bonaire maandag t/m vrijdag: 8.00 – 12.00 uur en 14.00 – 17.00 uur