Handelsregister

In het handelsregister verzamelt de Kamer van Koophandel belangrijke gegevens over ondernemingen en rechtspersonen. Het handelsregister geeft ondernemers daarmee meer zekerheid.

Zaken doen wordt eenvoudiger omdat zakenpartners gegevens gemakkelijk kunnen controleren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in het handelsregister de tekenbevoegdheid van een handelspartner te controleren.

Het handelsregister bevat verder informatie over onder andere de aard van de onderneming en over de eigenaar(s) van een onderneming. De Kamers van Koophandel op Caribisch Nederland werken hierbij op dezelfde manier in hetzelfde registratiesysteem. In het handelsregister worden alle ondernemingen en rechtspersonen ingeschreven die op de desbetreffende eilanden of eilanden zijn gevestigd, of hier een nevenvestiging hebben.

Inschrijving in het handelsregister is verplicht voor wie een onderneming heeft of, wanneer het de inschrijving betreft van een aan een rechtspersoon toebehorende onderneming, ieder van de bestuurders van de rechtspersoon.

Het doen van een opzettelijk onjuiste of onvolledige opgave is strafbaar volgens de Handelsregisterwet BES. Voor de inschrijving in het handelsregister is een jaarlijkse vergoeding verschuldigd.

Tegen betaling kan iedereen het handelsregister inzien. Op verzoek verstrekt de Kamer een afschrift van of uittreksel uit het handelsregister. Ook de vergoedingen hiervoor zijn wettelijk vastgelegd.