Rijksministerraad komt bij elkaar na orkaan Irma

Vandaag is de Rijksministerraad bijeengekomen om te vergaderen over de actuele situatie op de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius die zwaar zijn getroffen door orkaan Irma.

Water_distributie_StMaarten

In de Rijksministerraad is gesproken over handhaving van de openbare orde en de noodhulpverlening aan de drie eilanden. Daarbij gaat het allereerst om de distributie van eerste levensbehoeften (water en voedsel) en noodvoorzieningen voor mensen die geen dak boven het hoofd hebben, herstel van vitale infrastuur en gezondheidszorg (het voorkomen van uitbraak van infectieziekten en herstel van het ziekenhuis op Sint Maarten).

Ook is gesproken over wat nodig is in de komende periode om het openbare leven op de drie eilanden weer zo goed als het kan op gang te brengen. Nederlandse teams zijn naar Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius gezonden die samen met lokale autoriteiten en hulpverleners in kaart brengen wat hiervoor nodig is.

Nederland, Curaçao en Aruba doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om hulp te bieden. In de Rijksministerraad is vastgesteld en onderstreept dat de landen in het Koninkrijk elkaar hulp en bijstand verlenen, conform de bepaling in het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook is dank uitgesproken aan militairen, agenten, hulpverleners en vrijwilligers uit de verschillende landen en delen van het Koninkrijk voor hun inzet.

In de Rijksministerraad zitten de Nederlandse ministers en de gevolmachtigde ministers van de andere autonome landen binnen het Koninkrijk: Curaçao, Aruba en Sint Maarten.