Verschaft een vestigingsvergunning aan de aanvrager of zijn personeel het recht zich als persoon op het eiland te vestigen?

Neen. Die vergunningen zijn nadrukkelijk van elkaar gescheiden. De vestigingsvergunning geeft de ondernemer uitsluitend - niet meer en niet minder - het recht een bepaalde onderneming te starten. Is hij zelf niet reeds woonachtig op het eiland, of heeft hij personeel nodig dat op het eiland niet te vinden is, dan leidt de vestigingsvergunning niet automatisch tot een verblijfsvergunning voor de betreffende personen. Dat is een ander vergunningstraject, waarvoor dus een aparte aanvraag moet worden ingediend.