Hoe krijg ik nu een merkenrecht voor hetzelfde gebied als voorheen de Nederlandse Antillen of voor de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden?

Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) geldt vanaf 10 oktober 2010 de Wet merken BES voor de registratie van handelsmerken. Deze stemt in hoofdlijnen overeen met de Merkenlandsverordening 1995. De merkregistratie daarbij is in handen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). In Curaçao is de oude Antilliaanse regelgeving (Merkenlandsverordening 1995) gehandhaafd gebleven. Uitvoering is in handen van het Bureau Intellectual Property Curaçao ( www.bip.cw). In Sint Maarten geldt vanaf 1 oktober 2015 eigen merkenwetging (Merkenlandsbesluit) die wordt uitgevoerd door het Bureau for Intellectual Property Sint Maarten ( www.bip.sx). Deze wet stemt overeen met de oude Antilliaanse wetgeving.