Geeft een vestigingsvergunning het recht om het bedrijf overal op het eiland te vestigen?

De vestigingsvergunning heeft betrekking op het mogen starten van de onderneming. Maar dat wil niet zeggen dat die onderneming op iedere plaats mag worden op het eiland mag worden uitgeoefend. Het eilandbestuur kan dus in het kader van het ruimtelijke ordeningsbeleid, het milieubeleid, het horecabeleid, e.d. toetsen waar de ondernemer zijn bedrijf wil gaan uitoefenen. Die toets staat los van de vestigingsvergunning.