Voorwaarden en akkoordverklaring artikel 10 lid 4 patiënten