Contact Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW)

U kunt SZW bezoeken tijdens de inloopspreekuren. In de wachtruimte is het dragen van een mondkapje verplicht en geldt een maximum aantal bezoekers. Als u ziekteverschijnselen hebt zoals neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts mag u niet langs komen.

U kunt onze teams ook telefonisch of per mail goed bereiken. Alle openingstijden en contactgegevens van de RCN-unit SZW zijn op deze pagina terug te vinden. 

Verzekeringsarts

Als preventieve maatregel werkt de verzekeringsarts tijdelijk alleen op basis van een telefonisch consult. Indien u bent ziekgemeld door uw werkgever, wordt u binnen twee werkdagen gebeld door de verzekeringsarts. Het is dus belangrijk dat u bereikbaar bent via uw telefoon.