Contact Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Belangrijke mededeling Saba:

In verband met de lock-down op Saba is het kantoor van de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gesloten. Betalingen van de kinderbijslag, onderstand, AOV,  AWW  en noodregeling SZW gaan gewoon door. U hoeft hierover geen contact op te nemen. 

Indien u dringende vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar SZW.Saba@RijksdienstCN.com of bellen naar het centrale nummer van SZW op Bonaire (+599) 715-8888. 

Attestatie de Vita

Let op: Als u AOV of AWW vanuit Caribisch Nederland ontvangt maar niet meer woont op Bonaire, Saba of Sint Eustatius, levert u normaal gesproken twee keer per jaar een Attestatie de Vita in bij de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Omdat veel instanties gesloten zijn in verband met maatregelen rondom het coronavirus, hoeft u voor de periode 1 mei – 15 juni 2020 geen Attestatie de Vita in te leveren. U zult uw AOV of AWW gewoon blijven ontvangen.

Controlerend Geneesheer

Als preventieve maatregel zal de controlerend geneesheer tijdelijk werken op basis van een telefonisch consult. Werknemers kunnen op de derde ziektedag in plaats van langs te komen bij de controlerend geneesheer een telefonische afspraak inplannen. Dit kan door een email te sturen naar loonderving@rijksdienstcn.com of door te bellen naar 715-8877. De controlerend geneesheer zal dan terugbellen voor een medisch consult.

Noodregeling SZW

De gevolgen van de maatregelen in verband met het coronavirus zijn voor veel bedrijven ingrijpend. Met de tijdelijke noodregeling voor werkgevers op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, kunnen zij een tegemoetkoming krijgen in loonkosten. Zelfstandig ondernemers of mensen die werknemer waren, maar vanwege het coronavirus geen werkgever meer hebben, kunnen ook aanspraak maken op deze noodregeling.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar deze pagina.

Volledig ingevulde aanvraagformulieren met nodige bijlagen kunnen opgestuurd worden naar noodregelingSZW@RijksdienstCN.com.

Ondernemers op Bonaire kunnen zich voor hulp bij hun aanvraag richten tot de Kamer van Koophandel via steunloket@KvKbonaire.com of via 717 5595.

Particulieren die ondersteuning nodig hebben kunnen telefonisch een afspraak maken met de RCN-unit SZW:

Bonaire:            +599 781 5555 of 781 5556 
Saba:                  +599 416 3804
Sint Eustatius: +599 319 -5693.