Contact Immigratie en Naturalisatie (IND)

Belangrijke mededeling Saba en Sint Eustatius:

In verband met het coronavirus en als preventieve maatregel tegen besmetting is een persoonlijk bezoek aan de IND-kantoren op Saba en Sint Eustatius tijdelijk niet mogelijk.

Vragen kunt u richten aan het e-mailadres IND@rijksdienstcn.com.
Voor dringende zaken kunt u ons bellen van maandag t / m vrijdag tussen 08.00 uur en 12.00 uur via telefoonnummer 416 3805 (Saba) of 790 0515 (Sint Eustatius).

Als u een aanvraag wilt indienen, neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail en geef uw naam en contactgegevens door. Wij nemen te zijner tijd contact met u op voor uw intakeafspraak op het IND-kantoor.

Wij danken u voor uw begrip en hopen u snel weer persoonlijk te kunnen verwelkomen.

Bonaire:

In verband met de coronasituatie is de Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland (IND-CN) op Bonaire alleen op afspraak, telefonisch of per e-mail bereikbaar voor publiek. Inloop is tot nader order niet mogelijk.

Het vragen om informatie en het inwinnen van inlichtingen over de status van een aanvraag kan alleen per telefoon of per e-mail.

Voor het indienen van (nieuwe of verlenging) aanvragen, het indienen van ontbrekende stukken en het afhalen van vergunningen (als u het niet via de post wenst te ontvangen) dient u wel langs te komen bij het IND-CN kantoor. NB: dit kan alleen op afspraak. Neem per telefoon of per e-mail contact op om de afspraak in te plannen.

De IND is als volgt bereikbaar.

Per telefoon:                                                
Bonaire tel.715 8330
Sint Eustatius tel. 790 0515                          
Saba tel. 416 3805

Per e-mail:
IND@rijksdienstcn.com

Voor meer informatie kunt u ook kijken op:

www.rijksdienstcn.com/immigratie-naturalisatie
www.rijksdienstcn.com/covid-19
http://www.facebook.com/Rijksdienst.Nederland


We verzoeken iedereen om zoveel mogelijk het kantoor van IND-CN te mijden. Als u ziekteverschijnselen hebt zoals neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts mag u niet persoonlijk langskomen, ook niet als u een afspraak hebt. Neem dan a.u.b. telefonisch of per e-mail contact op.