Contact Immigratie en Naturalisatie (IND)

We verzoeken iedereen om zoveel mogelijk het kantoor van IND-CN te mijden. Als u ziekteverschijnselen hebt zoals neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts mag u niet persoonlijk langskomen, ook niet als u een afspraak hebt. Neem dan a.u.b. telefonisch of per e-mail contact op. U vindt onze meest recente openingstijden op onze contactpagina.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op:

www.rijksdienstcn.com/immigratie-naturalisatie 
www.rijksdienstcn.com/covid-19
http://www.facebook.com/Rijksdienst.Nederland