Ik ben werknemer

Wat verandert er tijdens de verlenging van 13 juli tot en met 12 oktober 2021 voor mij als werknemer?

Het verbod op arbeid vervalt. Dit betekent dat uw werkgever u weer mag terughalen naar de werkvloer, terwijl hij of zij nog ondersteuning ontvangt voor uw loonkosten.

De tegemoetkoming van SZW is lager dan mijn reguliere loon. Moet de werkgever het overige bedrag zelf betalen?

Het Burgerlijk Wetboek BES biedt de werkgever de ruimte om af te wijken van het uitgangspunt van volledige loondoorbetaling. Dit kan door middel van een schriftelijke overeenkomst of bij regelement. Bij een overeenkomst is uw instemming nodig, bij regelement gaat het om een eenzijdige beslissing van uw werkgever. (U kunt dit teruglezen in artikel 1614d, Burgerlijk Wetboek BES). Het is aan te raden hierover in gesprek te gaan en te blijven met uw werkgever. Dat kan bijdragen aan het begrip van elkaars posities. SZW heeft hierin geen rol, want de toepassing van het Burgerlijk Wetboek BES ligt in de privaatrechtelijke sfeer.

SZW eist van uw werkgever dat hij of zij u ten minste het bedrag doorbetaalt van de tegemoetkoming.

Mag mijn werkgever mij ontslaan omdat de omzet daalt?

Ook tijdens de verlenging zijn de reguliere bepalingen met betrekking tot ontslag van toepassing. Dat betekent dat uw werkgever ontslag kan aanvragen bij de RCN-unit SZW of bij de rechter. In de toetsing van het ontslagverzoek wordt gekeken naar de specifieke situatie en meegewogen dat er noodregelingen zijn. Uw werkgever mag u dus niet zomaar ontslaan omdat de omzet daalt en uitsluitend met goedkeuring van de RCN-unit SZW of van de rechter.

Als u in uw proeftijd zit of als uw contract afloopt, mag uw werkgever u wel zelf laten gaan. Er is in deze gevallen geen sprake van ontslag. Als u een nul-urencontract heeft, mag uw werkgever u op nul uren zetten. Er is ook dan geen sprake van ontslag.

Heb ik recht op de noodregeling van SZW als mijn contract niet verlengd wordt?

U kunt mogelijk een aanvraag doen voor ondersteuning als gewezen werknemer. Deze ondersteuning wordt maximaal drie maanden verleend tot en met uiterlijk 12 oktober 2021. Het is mogelijk om een aanvraag te doen als uw voormalig werkgever gebruik maakt van de Noodregeling SZW en uw baanverlies direct het gevolg is van de maatregelen rond corona.

Heb ik recht op de noodregeling van SZW als ik zelf ontslag neem?

Nee. Als u zelf ontslag neemt, kunt u geen aanspraak maken op de noodregeling.

Moet ik wijzigingen doorgeven?

Belangrijke wijzigingen moeten bij de RCN-unit SZW worden gemeld via eenĀ wijzigingsformulier. Ervan uitgaande dat uw werkgever aanvrager is voor de noodregeling, moet uw werkgever dit doen. Tijdens de verlenging hoeft uw werkgever het niet door te geven wanneer u weer (meer) gaat werken.

Mag ik Caribisch Nederland verlaten als ik onder de noodregeling val en mijn werkgever het toestaat?

Het uitgangspunt is dat u beschikbaar bent voor werk. Uw recht op de noodregeling vervalt als u in totaal vier weken of meer buiten Caribisch Nederland verblijft in de looptijd van de regeling.

Wat moet ik doen als ik tijdens de looptijd van de noodregeling ziek wordt?

Informeer uw werkgever zoals gebruikelijk op de eerste dag dat u ziek bent. Uw werkgever kan niet tegelijkertijd de Noodregeling SZW en een loondervingsuitkering voor u ontvangen. Uw werkgever neemt contact op met de RCN-unit SZW om te bespreken wat de juiste afweging is.