Ik heb geen werkgever meer

Ik heb geen werk meer in verband met het coronavirus. Kom ik ook in aanmerking voor de noodregeling?
Als u op 13 maart 2020 werknemer was, maar vanwege het coronavirus niet meer in dienst wordt gehouden, kunt u een aanvraag doen voor tijdelijke ondersteuning. Om aanspraak te maken moet het bedrijf waar u werkzaam was onder de noodregeling van SZW vallen. U kunt bijvoorbeeld een verzoek indienen als u werkte op basis van een tijdelijk contract en uw contract niet verlengd is vanwege het coronavirus.
LET OP: Als u vrijwillig vertrekt bij uw werkgever heeft u geen recht op deze ondersteuning. De noodregeling is immers bedoeld om te voorkomen dat mensen hun baan verliezen

Hoe hoog is de ondersteuning?
U kunt aanspraak maken op tachtig procent van uw laatst verdiende loon. Hierbij geldt een maximum dagloon. Mogelijk wordt dit percentage in januari 2021 herzien.

Wat verandert er voor mij als gewezen werknemer in de derde fase?

  • U kunt maximaal drie maanden gebruik maken van de ondersteuning uit de noodregeling.
  • Om in aanmerking te komen bij een nieuwe aanvraag, moet het bedrijf waar u voor werkte gebruik maken van de noodregeling.
  • Een nieuwe aanvraag wordt met maximaal vier weken terugwerkende kracht in behandeling genomen.
  • Uw recht op de regeling vervalt als u in totaal vier weken of meer buiten Caribisch Nederland verblijft tijdens de looptijd van de regeling.
  • Er is meer aandacht voor arbeidsmarktbemiddeling. Als u benaderd wordt voor arbeidsmarktbemiddeling bent u verplicht hier aan mee te werken. Zorg daarom dat u bereikbaar bent.

Hoe lang kan ik van deze regeling gebruik blijven maken als gewezen werknemer?
Binnen de derde fase (13 oktober 2020 - 12 juli 2021) wordt de noodregeling maximaal drie maanden uitgekeerd aan gewezen werknemers. Hebt u op 1 januari 2021 al drie maanden of langer subsidie ontvangen als gewezen werknemer, dan hebt u vanaf die datum geen recht meer op de noodregeling.

De drie maanden waarin ik een uitkering kreeg via de noodregeling lopen af. Wat nu?
Het vinden van ander werk is het uitgangspunt wanneer u uw baan verliest. Als dit niet mogelijk is en de drie maanden waarin u gebruik maakte van de noodregeling lopen af, komt u misschien in aanmerking voor onderstand. Via deze link vindt u meer informatie over onderstand.

Ik kan geen aanspraak maken op onderstand omdat ik nog geen vijf jaar in Caribisch Nederland woon. Wat nu?
In uitzonderlijke gevallen kunt u toch aanspraak maken op deze uitkering. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het luchtruim van uw land van herkomst gesloten is waardoor u niet terug kunt keren. Neem contact op met de afdeling onderstand van de RCN-unit SZW om uw situatie te bespreken.

Hoe kan ik een verzoek indienen?
In verband met social distancing roepen wij iedereen op om digitaal een aanvraag te doen. Wij moeten de gezondheid van u en van onze medewerkers voorop stellen.

U kunt het aanvraagformulier voor werknemers invullen, ondertekenen en e-mailen naar noodregelingszw@rijksdienstcn.com. Stuur in de bijlage uw laatste loonstrook, uw legitimatiebewijs en een bewijs van ontslag mee.

Al u geen mogelijkheid heeft om digitaal een aanvraag te doen, kunt u telefonisch contact opnemen met de unit SZW (Bonaire: 781 5555 of 781 5556, Saba: 416 5652, Statia: 790 0052). Houdt u er rekening mee dat wij wegens drukte niet iedereen onmiddellijk te woord kunnen staan.

Wanneer wordt de uitkering uitbetaald?
Bij een toewijzing zal SZW de tegemoetkoming maandelijks aan u uitbetalen. De wettelijke betalingstermijn om de eerste betaling te ontvangen is maximaal vijf weken. De RCN-unit SZW streeft er naar sneller tot betaling over te gaan.

Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?
Over de periode 13 juni tot en met 12 oktober 2020 kunt u nog een aanvraag indienen tot en met 12 november 2020. Over de periode 13 oktober 2020 tot en met 12 juli 2021 kunt u een aanvraag indienen tijdens de looptijd van regeling. Er wordt ten hoogste met vier weken terugwerkende kracht uitgekeerd.  

Wat moet ik doen als ik binnen deze periode mijn situatie verandert?
Als uw situatie verandert moet u dit direct doorgeven aan de RCN-unit SZW via een wijzigingsformulier.

Kan ik loon terugvorderen van mijn werkgever als mijn werkgever is gestopt met betalen?
Over de periode dat u gebruik maakt van deze noodregeling moet u afstand doen van uw vordering op de werkgever. De RCN-unit SZW betaalt de ondersteuning direct aan u uit. Mocht blijken dat uw werkgever u ten onrechte niet heeft uitbetaald, dan zal de RCN-unit SZW uw loon vorderen van uw werkgever. Officieel heet dat dat u uw vordering cedeert aan SZW bij het indienen van uw aanvraag.

Zijn er mogelijkheden voor bijscholing om mijn kansen op een nieuwe baan te vergroten? Inwoners van Bonaire kunnen dankzij de subsidieregeling ‘NL leert door’ gratis een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur kan steunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. Personen die in aanmerking kunnen komen, worden persoonlijk benaderd door de RCN-unit SZW. Het is op dit moment niet mogelijk om u zelf aan te melden. Op deze website vindt u meer informatie over de regeling.