Ik heb geen werkgever meer

Wat verandert er tijdens de verlenging van de noodregeling van 13 juli tot en met 12 oktober 2021 voor mij als gewezen werknemer?

Er verandert niets. Het blijft belangrijk dat u veranderingen in uw situatie aan ons doorgeeft. Bijvoorbeeld wanneer u weer inkomen heeft, of wanneer u Caribisch Nederland verlaat voor een periode van vier weken of langer. Maak hiervoor gebruik van het wijzigingsformulier.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de ondersteuning als gewezen werknemer?

Als u op 13 maart 2020 werknemer was, maar vanwege het coronavirus niet meer in dienst wordt gehouden, kunt u een aanvraag doen voor tijdelijke ondersteuning. Om aanspraak te maken moet het bedrijf waar u werkzaam was gebruik maken van de Noodregeling SZW.

U kunt bijvoorbeeld een verzoek indienen als u werkte op basis van een tijdelijk contract en uw contract niet verlengd is vanwege het coronavirus. U kunt maximaal drie maanden gebruik maken van de ondersteuning, tot en met uiterlijk 12 oktober 2021.


Heb ik recht op de noodregeling van SZW als ik zelf ontslag neem?

Nee. Als u zelf ontslag neemt, kunt u geen aanspraak maken op de noodregeling.

Kan ik nog een nieuwe aanvraag indienen?

Het is gedurende de verlengde periode toegestaan om een nieuwe aanvraag in te dienen. Maar, aangezien de situatie in Caribisch Nederland de goede kant op gaat, ligt dit niet voor de hand. Neem voor het doen van een nieuwe aanvraag contact op met de RCN-unit SZW. Dit kan via NoodregelingSZW@RijksdienstCN.com of telefonisch (Bonaire: 781 5555 of 781 5556, Saba: 416 5652, Sint Eustatius: 790 0052).

Hoe hoog is de ondersteuning?

U kunt aanspraak maken op 80% van uw laatst verdiende loon. Hierbij geldt een maximum dagloon.

Wanneer wordt de uitkering uitbetaald?

Bij een toewijzing zal SZW de tegemoetkoming maandelijks aan u uitbetalen. De wettelijke betalingstermijn om de eerste betaling te ontvangen is maximaal vijf weken. De RCN-unit SZW streeft er naar sneller tot betaling over te gaan.

Wat moet ik doen als mijn situatie verandert?

Als uw situatie verandert moet u dit direct doorgeven aan de RCN-unit SZW via een wijzigingsformulier. Dit doet u bijvoorbeeld wanneer u weer (meer) inkomen heeft, of wanneer u Caribisch Nederland verlaat voor vier weken of langer.

Kan ik loon terugvorderen van mijn werkgever als mijn werkgever is gestopt met betalen?

Over de periode dat u gebruik maakt van deze noodregeling moet u afstand doen van uw vordering op de werkgever. De RCN-unit SZW betaalt de ondersteuning direct aan u uit. Mocht blijken dat uw werkgever u ten onrechte niet heeft uitbetaald, dan zal de RCN-unit SZW uw loon vorderen van uw werkgever. Officieel heet dat dat u uw vordering cedeert aan SZW bij het indienen van uw aanvraag.

De drie maanden waarin ik een uitkering kreeg via de noodregeling lopen af. Wat nu?

Het vinden van ander werk is het uitgangspunt wanneer u uw baan verliest. Als dit niet mogelijk is en de drie maanden waarin u gebruik maakte van de noodregeling lopen af, komt u misschien in aanmerking voor onderstand. Via deze link vindt u meer informatie over onderstand.

Zijn er mogelijkheden voor bijscholing om mijn kansen op een nieuwe baan te vergroten? 

Inwoners van Bonaire kunnen contact opnemen met Plenchi di Trabou voor meer informatie over ontwikkelingsmogelijkheden. Indien u gebruik maakt van de noodregeling en wordt benaderd voor arbeidsmarktbemiddeling, bent u verplicht om hieraan me te werken.