Kinderbijslag en studiefinanciering vanaf 1 juli tegelijk mogelijk

Met ingang van 1 juli 2024 houden ouders met kinderen onder de 18 jaar in Caribisch Nederland recht op kinderbijslag als hun kind ook studiefinanciering ontvangt Hiermee is de kinderbijslag regeling gelijk getrokken met de regeling in Europees Nederland.

Kinderbijslag en studiefinanciering

Wanneer een kind dat jonger is dan 18 jaar studiefinanciering ontvangt, heeft de ouder of verzorger vanaf 1 juli 2024 nog steeds recht op kinderbijslag. Een ouder/verzorger hoeft de kinderbijslag dus niet op te zeggen als een kind gaat studeren en studiefinanciering ontvangt. In de maand nadat een kind 18 jaar wordt, eindigt het recht op kinderbijslag en stopt de kinderbijslag automatisch.

In het buitenland studeren

Als een kind in het buitenland of op een ander eiland gaat studeren en nog geen 18 is, moet de ouder of verzorger totdat het kind 18 jaar wordt jaarlijks een ondertekend inschrijfbewijs van de onderwijsinstelling sturen naar de RCN-unit SZW. Van belang is om dit zo spoedig mogelijk te doen nadat het kind is uit geschreven bij Burgerzaken. Dit helpt voorkomen dat de kinderbijslag stop gezet wordt als een kind het eiland verlaat om ergens anders te gaan wonen.

Een inschrijfbewijs van de instelling waar het kind gaat studeren kan gemaild worden naar kinderbijslag@rijksdienstcn.com