Wijziging aanvragen loonderving voor werkgevers

Vanaf 8 januari 2024 is het proces van verzuim melden en aanvragen van een loondervingsuitkering bij ziekte, zwangerschap of een ongeval via MijnCN.nl gewijzigd voor werkgevers. Het aanvraagproces is efficiënter ingericht en uitbetaling vindt voortaan plaats via de Belastingdienst CN. 

Mijn CN

Als een medewerker voor het eerst ziek gemeld wordt of als een wijziging in het loon van een bekende werknemer wordt door gegeven, dan dient de werkgever in het SZW-portaal op MijnCN.nl direct de meest recente loonstrook bij te voegen. Hiermee kan een aanvraag voor loonderving snel en correct worden behandeld. Ook is de RCN-unit SZW hierdoor in staat de rechtmatigheid van verstrekte uitkeringen aan te tonen bij controlerende instanties. 

Werkgevers hoeven personeelsgegevens van medewerkers die al eens zijn ziekgemeld niet meer opnieuw in te vullen. Alle bekende gegevens worden automatisch ingevuld. Wel blijft van belang dat werkgevers de gegevens van (zieke) medewerkers controleren. Vooral het telefoonnummer is belangrijk, zodat de verzekeringsarts in staat is contact op te nemen met de medewerker.

De uitkering voor loonderving die werkgevers bij ziekte, zwangerschap of een bedrijfsongeval ontvangen, wordt voortaan uitbetaald via het betalingssysteem van de Belastingdienst Caribisch Nederland. De loonderving die wordt uitgekeerd, wordt niet verrekend met eventuele openstaande belastingschulden. Voor vragen over betalingen kunnen werkgevers gewoon bij de RCN-unit SZW terecht.