Elk kind telt voor kinderbijslag

De RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) breidt tijdelijk de openingstijden uit en voert campagne voor het aanvragen van kinderbijslag. Alle ouders en verzorgers in Caribisch Nederland hebben recht op kinderbijslag. De kinderbijslag bedraagt per 1 januari 2024 225 dollar per maand per kind op Bonaire en Saba en 216 dollar op Sint Eustatius. SZW roept ouders en verzorgers op kinderbijslag aan te vragen als zij dit nog niet hebben gedaan.

Bied jij een kind een helpende hand?

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van kinderen van 0 tot 18 jaar. Alle ouders/verzorgers die burger zijn van Caribisch Nederland hebben recht op kinderbijslag. Het maakt niet uit hoeveel iemand verdient. Kinderbijslag is een gift die men niet hoeft terug te betalen. De RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt de kinderbijslag maandelijks uit.

Hoe aanvragen?

Aanvragen van kinderbijslag kan bij de RCN-unit SZW. Op Bonaire kan dit op maandag en woensdag tussen 13.30 en 15.30 uur en op vrijdag van 8.00 tot 11.30 uur. In de week van 22 tot en met 26 april zijn er extra spreekuren op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 ’s morgens tot 19.00 ’s avonds bij het SZW-kantoor in Playa. Op dinsdag en donderdag kunnen ouders van 17.00 tot 19.00 uur kinderbijslag aanvragen bij Plasa Chiku Goeloe in Antriol.

Op Saba en Sint Eustatius kan kinderbijslag van 08.00 tot 12.00 uur aangevraagd worden bij het kantoor van SZW. Van maandag 15 tot en met donderdag 18 april is het SZW-kantoor hele dagen tot 18.00 geopend voor het aanvragen van kinderbijslag. Tijdens de speciale openingsuren ontvangen ouders en verzorgers die kinderbijslag komen aanvragen ook een presentje.

Voor het aanvragen van kinderbijslag dienen de volgende documenten meegenomen te worden: de sédula van de aanvrager en partner indien die op hetzelfde adres woont, een bewijs van het bankrekeningnummer en indien men geen Nederlandse nationaliteit heeft: een geldige verblijfsvergunning van de ouder/verzorger en van de kind(eren) waarvoor kinderbijslag wordt aangevraagd.

Ouders/verzorgers kunnen kinderbijslag ook online aanvragen door het aanvraagformulier op www.rijksdienstcn.com/kinderbijslag te downloaden en met de noodzakelijke bijlagen per mail te sturen naar kinderbijslag@rijksdienstcn.com.