Week tegen Kindermishandeling met thema psychische verwaarlozing

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling die van 20 tot en met 26 november loopt, organiseert Jeugdzorg (ZJCN) samen met haar partners OLB, Sentro Akseso Boneiru, ZW groep, Voogdijraad en EOZ een campagne en andere activiteiten om aandacht te vragen voor psychische en emotionele verwaarlozing.

Week tegen Kindermishandeling

Thema ‘Emotionele Verwaarlozing’

Het thema van dit jaar is emotionele verwaarlozing, om ook deze minder bekende vorm van mishandeling tegen kinderen onder de aandacht te brengen. Kinderen hebben liefdevolle aandacht nodig om zich goed te ontwikkelen.  Voorbeelden van emotionele verwaarlozing zijn: geen aandacht geven aan de gevoelens van kinderen, kinderen die hun mening niet mogen geven of niet aan kinderen vragen hoe hun dag was en wat hun bezig houdt.

Activiteiten

In deze week besteden de samenwerkende hulporganisaties op diverse manieren aandacht aan het kind dat centraal staat. De jeugdprofessionals en de ketenpartners trappen de week af met een netwerk event. Op alle scholen worden stripboeken en posters uitgedeeld aan de leerlingen waarbij het thema emotionele verwaarlozing onder de aandacht wordt gebracht. EOZ en partners praten met leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen over deze vorm van mishandeling. Ook rijdt de bus met jeugdprofessionals uit de keten door een aantal wijken om het thema onder de aandacht te brengen. Het slogan ‘Praat met liefde’ vormt ook dit jaar de leidraad van de campagne.

“Tei p’abo” steunt de week tegen de kindermishandeling

“Tei p’abo” is sinds vorig jaar bezig met een brede campagne tegen huiselijk geweld en kindermishandeling rondom het thema ‘schaamte’. Hiermee benadrukt “Tei p’abo” het belang om huiselijk geweld en kindermishandeling uit de taboesfeer te halen en hierbij aandacht te hebben voor de schaamte die mensen ervan weerhoudt om deze patronen te doorbreken. Een handreiking kan soms net dat duwtje zijn dat iemand nodig heeft. Onderdeel van deze campagne is de week tegen de kindermishandeling, die dit jaar voor de zesde keer plaatsvindt.

Voor meer informatie over kindermishandeling en huiselijk geweld kijk op www.meldpuntguiami.com