Mischa Prinsenberg nieuw hoofd van de RCN-unit SZW

Mischa Prinsenberg start per 1 juli 2023 als diensthoofd van de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zij zal de sociale dienstverlening van de unit verder verbeteren en de behoeften op dit gebied van de inwoners in Caribisch Nederland vertegenwoordigen in Den Haag. Dit is bekend gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mischa Prinsenberg

Het vertegenwoordigen van de behoeften van inwoners kan alleen door met hen in gesprek te gaan. Daarom zal Mischa een belangrijk deel van haar tijd besteden aan het actief opzoeken en onderhouden van contacten met inwoners en betrokken partijen. Daarnaast zal zij samen met de medewerkers van de RCN-unit SZW en lokale partners werken aan goede dienstverlening en een soepele uitvoering van bestaande en nieuwe SZW-maatregelen.

Mischa Prinsenberg:

“De afgelopen vijf jaar heb ik in Caribisch Nederland gewoond. In die periode heb ik zowel voor werk als privé veel verschillende mensen mogen ontmoeten en hun verhalen gehoord. Over het bereiken van succes, maar zeker ook over het kennen van armoede. Dit van dichtbij meemaken, sterkt mij om dat goed over te brengen naar de Haagse politiek en samen te werken aan veilig en gezond werken en een beter bestaan voor iedereen.”

Lokale én Haagse ervaring

Mischa  heeft van 2017 tot juni 2022 gewoond en gewerkt op Bonaire. Zij werkte voor het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) als programmamanager versterking arbeidsbemiddeling en als projectleider Sociaal Domein. In deze periode heeft zij Plenchi di Trabou en Sentro Akseso opgericht in samenwerking met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (SZW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Van juni 2021 tot juni 2022 was ze verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Sentro Akseso als directeur a.i.

Mischa is vanaf 1 februari 2023 gestart met een inwerkprogramma op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag om zich voor te bereiden op haar nieuwe functie. Per 1 juli 2023 neemt zij het stokje over van Eric Brakke, die sinds juli 2018 aan het hoofd stond van de RCN-unit SZW.