Pilot project digitale dermatologie via Saba Cares een succes

Saba Cares heeft samen met Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) een pilot van 3 maanden afgerond om de wachtduur voor dermatologie te verlagen. De huisarts consulteert een dermatoloog online, waardoor de specialist op afstand snel een advies kan geven. De huisarts kan dan beter beslissen voor welke aandoeningen doorverwijzing nodig is naar de dermatoloog van Sint Maarten Medical Center (SMMC) en welke zij zelf kunnen behandelen. Saba Cares en ZJCN zijn verheugd met de positieve resultaten van deze pilot. 

Saba Cares

Op Saba hebben patiënten geen standaard beschikbaarheid van een dermatoloog. Er komt eens in de 4 weken een dermatoloog van Sint Maarten naar Saba toe voor consultaties en patiënten gaan naar SMMC voor behandeling, maar de wachtduur was opgelopen. Om dit probleem te ondervangen is de optie onderzocht om digitale consultaties in te zetten. Dit betekent dat een digitale dermatoloog de huisartsen kan adviseren door op afstand foto’s van patiënten te beoordelen. Op deze manier krijgen de huisartsen snel en efficiënt toegang tot de expertise op het gebied van huidzorg.

Doelstellingen pilot project

Een totaal van 3 huisartsen bij Saba Cares en een dermatoloog op afstand hebben onderling via een digitaal platform consultatieverzoeken uitgewisseld. Dit is na 3 maanden geëvalueerd waarbij aantallen zijn bijgehouden over de soorten huidaandoeningen, de hoeveelheid patiënten die digitaal geholpen zijn en of de wachtduur voor de bezoekend dermatoloog verminderd is.

Evaluatie

Judith Meijer, directeur Saba Cares “Saba Cares is heel tevreden met deze nieuwe mogelijkheid om snel duidelijkheid te krijgen voor onze patiënten. Van de 29 digitale consulten is in 4 gevallen weefsel is afgenomen door de huisarts op Saba en 1 geval is doorverwezen naar de dermatoloog in SMMC. Het is mooi dat er snel duidelijkheid is voor ongeruste patiënten.”

De resultaten zijn positief en de pilot heeft uitgewezen dat de huisartsen op Saba zo sneller en makkelijker 2e lijns expertise kunnen krijgen voor hun patiënten. De huisartsen en de dermatoloog ervaren de samenwerking als prettig en zinvol en de pilot is succesvol bevonden door alle partijen.

ZJCN zal deze digitale dermatologie consulten nu middels een pilot op Sint-Eustatius en Bonaire invoeren om ook daar de verzekerden sneller en makkelijker te helpen met huidaandoeningen.