Pleegvergoeding en toeslagen voor pleegouders in Caribisch Nederland stijgen

De basisbedragen en de toeslagen pleegvergoeding voor pleegouders stijgen met 14,3 procent in 2023. De nieuwe bedragen zijn vastgelegd in een aanpassingsregeling van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die betrekking heeft op de Regeling Jeugdwet en de Regeling pleegzorg BES. De directie Zorg en Jeugd (ZJCN) van VWS is in Caribisch Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van pleegzorg.

Pleegzorg

Wanneer pleegzorg?

Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek met liefde en structuur. Soms zijn er problemen in een gezin waardoor een kind tijdelijk niet thuis kan wonen. De afdeling Jeugdzorg van ZJCN is de pleegzorgaanbieder en zij kijkt eerst of een kind tijdelijk bij iemand anders kan wonen binnen het netwerk van het gezin. Is dit niet mogelijk, dan kan een kind geplaatst worden in een pleeggezin. Deze vorm van opvang heet pleegzorg en lijkt het meest op de natuurlijke gezinssituatie. Dat is vaak het prettigst voor een kind. Pleegouders nemen dan voor korte of langere tijd de zorg voor het kind over.

De stijging in de pleegvergoeding is goed nieuws voor pleegouders in Caribisch Nederland. Pleegvergoeding is bedoeld om pleegouders financieel te ondersteunen bij de zorg en opvoeding van minderjarigen die in pleeggezinnen wonen. Bijvoorbeeld voor het betalen van dag- en naschoolse opvang, naschoolse activiteiten, kleding en levensonderhoud.

De bedragen in de Regeling Jeugdwet en de Regeling pleegzorg BES worden ieder jaar verhoogd met het procentuele verschil tussen de consumentenprijsindex in het derde kwartaal van het lopende jaar ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Voor actuele informatie over pleegzorg en de vergoedingen zie website www.jeugdzorgcn.com.