ZJCN roept op onverwerkte klachten te melden

Heeft u een klacht ingediend en is deze niet door ZJCN in behandeling genomen en wilt u deze alsnog in behandeling laten nemen? De ZJCN nodigt alle verzekerden van Saba en Sint Eustatius, die geen reactie hebben ontvangen, op hun klachten uit om dit te melden.

ZJCN Office Saba

ZJCN roept inwoners van Saba en Sint Eustatius die eerder klachten hebben ingediend die ouder zijn dan 6 maanden en geen reactie hebben ontvangen, op om hun klacht opnieuw in te dienen. Die klachten worden met voorrang behandeld.

De klachtenfunctionaris van ZJCN is op 1 maart aanwezig op Saba van 13.00 tot 17.00 uur en op Sint Eustatius op 3 maart van 8.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. U kunt een afspraak met de ZJCN-klachtenfunctionaris maken via klacht@zorgverzekeringskantoor.nl of via uw lokale ZJCN-kantoor.