Focusgroep Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) op Sint Eustatius van start

Plaatsvervangend secretaris-generaal Abigail Norville van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 17 november  de eerste meeting voorgezeten van de focusgroep ZJCN.  De focusgroep heeft als taak om zorg gerelateerde zaken onder de aandacht te brengen bij ZJCN. Ingra Bennett en Riana Bennett zijn door ZJCN bereid gevonden om op Sint Eustatius ZJCN te adviseren. Een derde lid wordt nog gezocht.

Focusgroep ZJCN
Focusgroep Sint Eustatius van links naar rechts Riana Bennett, Abigail Norville en Ingra Bennett

Het was een vruchtbare meeting. Het doel van de focusgroep is dat ze op proactieve wijze tips en zorgen met ZJCN deelt. ZJCN is in het tweede kwartaal van 2022 gestart met werven voor de focusgroep Sint Eustatius. De groep zal bestaan uit 3 leden die eens in de 2 maanden gesprekken zullen voeren met ZJCN.  ZJCN zal belangrijke ontwikkelingen in de zorgsector bij de groep inbrengen om op die manier hun advies in een vroeg stadium mee te kunnen nemen.

Een focusgroep voor Saba en Bonaire zal in 2023 gerealiseerd worden.