Week tegen Kindermishandeling met thema ‘praat met liefde’

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling die van 14 tot 20 november loopt, organiseert Jeugdzorg (ZJCN) samen met haar partners Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Sentro Akseso Boneiru, Mental Health Caribbean (MHC), Voogdijraad en Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) een campagne en andere activiteiten om aandacht te vragen voor psychische mishandeling in de vorm van schreeuwen tegen kinderen.

Week tegen Kindermishandeling

Thema “Praat met liefde”

Het thema van dit jaar is "praat met liefde" om het stelselmatig schreeuwen tegen kinderen onder de aandacht te brengen. Dit is een vorm van psychische mishandeling.

Elly Rojer (gedragswetenschapper Jeugdzorg):We willen mensen informeren over de effecten en schade van het schreeuwen tegen kinderen. En wat ze kunnen doen als ze deze vorm van mishandeling signaleren. Ook willen we mensen bewust maken van het dilemma van schaamte. Door het aanbieden van hulp en ook het accepteren van hulp als je die zelf nodig hebt, kun je de schaamte helpen doorbreken. Durf iemand je hulp aan te bieden. En praat met iemand in je eigen netwerk. Of vraag om hulp of advies bij instanties. Want door in gesprek te gaan kan vaak samen worden gekeken wat in jouw situatie de beste aanpak is.”

Activiteiten

In deze week besteden de samenwerkende hulporganisaties op diverse manieren aandacht aan het kind dat centraal staat. De jeugdprofessionals en de ketenpartners trappen de week af bij ZJCN.  Op alle scholen worden stripboeken en posters uitgedeeld aan de leerlingen waarbij het thema Praat met liefde onder de aandacht wordt gebracht. EOZ en partners praten met leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen over psychische mishandeling. Ook rijdt de bus met jeugdprofessionals door een aantal wijken om het thema onder de aandacht te brengen. De week eindigt met de ‘Dag van de Kinderrechten’ lampionnenoptocht, georganiseerd en uitgevoerd door Sentro Akseso Boneiru.

“Tei p’abo” steunt de week tegen de kindermishandeling!

Tei p’abo is in september gestart met een brede campagne tegen huiselijk geweld en kindermishandeling rondom het thema ‘schaamte’. Hiermee benadrukt tei p’abo het belang om huiselijk geweld en kindermishandeling uit de taboesfeer te halen en hierbij aandacht te hebben voor de schaamte die mensen ervan weerhoudt om deze patronen te doorbreken. Een handreiking kan soms net dat duwtje zijn dat iemand nodig heeft. Onderdeel van deze campagne is de week tegen de kindermishandeling, die dit jaar voor de vijfde keer plaatsvindt.

Voor meer informatie over kindermishandeling en huiselijk geweld kijk op www.meldpuntguiami.com.