Uitbreiding Guana Chat kindertelefoon naar andere eilanden

De samenwerking tussen Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor kindertelefoon ‘Guana Chat’ in Caribisch Nederland is een feit. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS en directeur James Sneek van de kindertelefoon Aruba tekenden op 25 juni een samenwerkingsovereenkomst voor de uitbreiding van de diensten van de Arubaanse kindertelefoon naar Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Tekenmoment Guana Chat Kindertelefoon

Sinds 16 maart kunnen kinderen van Sint Eustatius al bellen met Guana Chat 918, zoals de kindertelefoon Caribisch Nederland heet. Vanaf 27 juni is ook Saba aangesloten op het nummer 918 en Bonaire zal later dit jaar volgen. Via speciale telefoonlijnen kunnen jongeren dagelijks van 14.00 uur tot 18:00 uur gratis en anoniem bellen met de vrijwilligers van Telefon pa Hubentud Aruba.

De kindertelefoon Aruba biedt al meer dan 20 jaar via telefoon en internet ondersteuning, advies en informatie aan kinderen en jongeren van 8 tot en met 24 jaar op Aruba. De uitbreiding van hun diensten naar de Caribisch Nederlandse eilanden is een belangrijke ontwikkeling voor de jongeren. James Sneek: “De kindertelefoon is er voor alle kinderen die een luisterend oor willen. Met de kindertelefoon kun je over ALLES praten. Er mag altijd om hulp gevraagd worden en/of je mag altijd je verhaal delen.”

VWS is verantwoordelijk voor het leveren van communicatie- en voorlichtingsmaterialen, zoals de website www.GuanaChat918.com, kaartjes met het telefoonnummer voor alle schoolkinderen en promotiematerialen.

Staatssecretaris van Ooijen: “Echt goed nieuws dat kinderen in Caribisch Nederland nu met alles waar ze mee rondlopen terecht kunnen bij Guana Chat kindertelefoon. Ik hoop dat het heel snel de normaalste zaak van de wereld wordt voor kinderen en jongeren om contact op te nemen. Met een dringende vraag of gewoon zomaar om even te kletsen als je daar behoefte aan hebt. Daar hebben we allemaal weleens behoefte aan om lekker in ons vel te zitten.”

Start voor kinderen op Saba

Het gratis telefoonnummer 918 is vanaf 27 juni actief op Saba en is dagelijks tussen 14:00 tot 18:00 uur 's middags bereikbaar. Op de website www.guanachat918.com is meer informatie te vinden over de hulplijn en de verschillende onderwerpen die kinderen en jongeren graag willen bespreken. Op 27 juni gaat het team maatschappelijke ondersteuning van het openbaar lichaam Saba en betrokken hulpverleningsorganisaties zullen langs bij groepen 2-6 van de basisscholen om kinderen te vertellen over de hulplijn en de website waar ze meer informatie kunnen vinden.

Ook komt tussen 11:00 en 14:00 uur een informatiestand op de parkeerplaats van Bizzy B in Windwardside, waar inwoners informatie kunnen krijgen.  Ook zullen de inwoners online informatie kunnen vinden, via filmpjes en berichten.

De Guana Chat kindertelefoon is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de kindertelefoon op Aruba ('Fundacion Telefon pa Hubentud') en de Openbare Lichamen van Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Tekenmoment Guana Chat Kindertelefoon
Directeur ‘Telefon pa Hubentud’, James Sneek, Staatssecretaris VWS Maarten van Ooijen en leden Fundacion pa Hubentud Aruba, bij ondertekening van de kindertelefoon overeenkomst.