Start consultatie over modernisering sociale zekerheid Caribisch Nederland

Het is noodzakelijk om de sociale zekerheid in Caribisch Nederland te moderniseren. Met dat uitgangspunt legt minister Carola Schouten vandaag het wetsvoorstel daartoe voor aan inwoners, via een internetconsultatie. De Centraal Dialogen en openbare lichamen zijn reeds gevraagd te reageren op de plannen.

Carola Schouten - Viceminister-president en minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Verschillende wijzigingen in wet- en regelgeving in Caribisch Nederland zijn noodzakelijk om het socialezekerheidsstelsel in Caribisch Nederland te moderniseren. Met het wetsvoorstel dat deze wijzigingen beoogd, worden onder andere de verlofregelingen voor werknemers uitgebreid en krijgen zwangere zelfstandigen net als in Europees Nederland een uitkering gedurende hun zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ook wordt de wetgeving voor arbeidsongeschiktheid uitgebreid waardoor meer aandacht komt voor re-integratie. Daarnaast wordt, zoals eerder aangekondigd, de dubbele kinderbijslag voor ouders van kinderen met een extra zorgbehoefte structureel geregeld in het wetsvoorstel. Andere maatregelen, zoals de invoering van een werkloosheidsvoorziening, worden de komende periode verder vormgegeven om ook nog deze kabinetsperiode in te voeren.

Gezamenlijke opgave

Aan de Centraal Dialogen en openbare lichamen is eerder al gevraagd om hun feedback op de plannen in te sturen. Minister Schouten hecht groot belang aan hun input, net zoals aan de reacties die op de internetconsultatie volgen. Het wetsvoorstel en de internetconsultatie zijn te vinden via: www.internetconsultatie.nl/wijzigingswetszwwettencaribischnederland. Reageren kan tot en met 22 augustus.