Zorgovereenkomst tussen Eye Care Optical Saba en ZJCN

Zorgovereenkomst tussen Eye Care Optical Saba en Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) is van kracht onder dezelfde voorwaarden en zal van kracht blijven tot 31 december 2022.

ZJCN zorgcontract Eye Care Optical Saba

Na overleg met ZJCN is overeengekomen dat Eye Care Optical Saba de nummer 1 en enige opticien en optometrist blijft voor de verzekerden van ZJCN op Saba. Eye Care Optical Saba heeft knelpunten voor de bedrijfsvoering gesignaleerd. ZJCN zal deze knelpunten analyseren en pragmatische oplossingen aandragen als deze voorhanden zijn.

Allereerst heeft Eye Care Optical Saba toestemming van ZJCN om haar openingstijden aan te passen, op voorwaarde dat dit niet leidt tot nadelige gezondheidseffecten voor verzekerden van ZJCN. De openingstijden tot en met 31 augustus 2022 zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Daarna zullen de openingsdagen en -tijden naar behoefte worden aangepast. Het kantoor van Eye Care Optical Saba zal gevestigd blijven in Breadline Plaza, Windwardside, Saba.

ZJCN is verheugd haar werkrelatie met het personeel van Eye Care Optical Saba voort te zetten om efficiënte en noodzakelijke zorg aan de inwoners van Saba te kunnen leveren.