Saba Cares Foundation verzorgt vanaf 1 januari 2023 medisch vervoer voor ZJCN verzekerden

De aanbesteding medisch noodzakelijk vervoer op Saba ten behoeve van verzekerden van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) is gegund aan Saba Cares Foundation (SCF).

Saba Care Foundation

Om inwoners van goede zorg te kunnen voorzien is medisch vervoer van en naar zorginstellingen vanuit thuislocatie noodzakelijk. Er is in september 2022 een aanbesteding gedaan via Rijksdienst Caribisch Nederland voor medisch noodzakelijk vervoer op Saba, aangezien het contract met de huidige vervoerder af loopt. SCF zal per 1 januari 2023 het medisch noodzakelijk vervoer op Saba uitvoeren voor een periode van ten minste 2 jaar.

Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  De directie werkt samen met  verschillende stakeholders in Caribisch Nederland en Europees Nederland om zo de kwaliteit van zorg aan alle inwoners van Caribisch Nederland duurzaam te verbeteren.