Kansen op de arbeidsmarkt vergroten voor lokale studenten

Vanaf heden introduceert jobcentrum Plench di Trabou een loonkostensubsidie voor het werken met studenten die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen op Bonaire. Met onder andere de subsidie draagt Plenchi di Trabou bij aan het vergroten van de kansen van studenten op de lokale arbeidsmarkt.

Jobcentrum Plench di Trabou

Met de loonkostensubsidie worden bedrijven financieel gestimuleerd om lokale studenten in dienst te nemen, zodat studenten verder voorbereid worden op de lokale arbeidsmarkt. De subsidie bedraagt maximaal vijftig procent van het geldende Wettelijk Minimumloon en is afhankelijk van de leeftijd van de student. De werkgever betaalt het overige deel van het inkomen van de student zelf.

Alle erkende leerbedrijven in de sectoren bouw, horeca, techniek of groen, kunnen zich bij Plenchi di Trabou aanmelden voor de BBL-loonkostensubsidie. Dit kan door een mail te sturen naar loonkostensubsidie@plenchiditrabou.com. De BBL-student moet begeleid worden door een ROA erkend leermeester om aanspraak te kunnen maken op de nieuwe subsidie.

De loonkostensubsidie kwam tot stand in samenwerking met de Raad Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA CN), de afdeling Economische zaken van het OLB en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

Naast de loonkostensubsidie heeft Plenchi di Trabou samen met FORMA en MBO Bonaire een zogenaamd ‘nazorgtraject’ opgestart voor studenten van MBO Bonaire. Binnen dit traject werden examenkandidaten in de richtingen Zorg & Welzijn, Sport & Beweging en Horeca & Techniek klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Dit werd gedaan door middel van verschillende interactieve informatiesessies die Plenchi di Trabou verzorgde.

Over Plenchi di Trabou

Plenchi di Trabou, een samenwerking tussen De RCN-unit SZW en het OLB, is opgericht om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bijeen te brengen. De organisatie  bestaat 8 maanden en heeft inmiddels bijna 80 inwoners van Bonaire aan een betaalde baan geholpen. Daarnaast geven medewerkers informatie over onderwerpen zoals (bij)scholing, tewerkstellingsvergunningen en werken aan verschillende arbeidsmarktprojecten. Zowel werkgevers als werkzoekenden kunnen terecht bij Plenchi di Trabou aan de Kaya L. D. Gerharts 12. Elke werkdag is het jobcentrum geopend tussen 8.00 en 12.00 uur en 13.00 en 17.00 uur. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen of een afspraak maken via info@plenchiditrabou.com of (599) 715-8346. Op www.plenchiditrabou.com kunnen werkgevers een vacature plaatsen en werkzoekenden zich registreren voor bemiddeling.