Vooralsnog geen reden opschorting medische uitzendingen ZVK naar Frans St. Martin

Het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland (ZVK) heeft kennisgenomen van berichten o.a. op de sociale media inzake mogelijke ziektegevallen van Covid-19 (het zogenaamde Corona-virus) op de overzeese Franse departementen in het Caribisch gebied, St. Martin en Saint Barthélemy.

Coronavirus COVID-19

De gezondheidsautoriteiten ter plaatse hebben betrokken 2 patiënten in isolatie opgenomen in het Louis Constant Flemming Ziekenhuis te Marigot, Frans St. Martin. De Franse autoriteiten hebben de besmettingen en de isolatie van de betrokken personen bevestigd.

De Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport volgt met het RIVM alle ontwikkelingen in Nederland en Sint Maarten in verband met deze situatie met de nodige nauwlettendheid.  Verzekerden van het ZVK zullen op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen en mogelijke gevolgen voor hun medische uitzendingen naar Frans St. Martin.

Vooralsnog is er geen reden om deze medische uitzendingen geen doorgang te laten vinden. Verzekerden wordt gevraagd om informatie verschaft door gezondheidszorgautoriteiten van hun respectiefelijke openbare lichamen met nauwlettendheid te volgen.