Consumentenprijzen in Caribisch Nederland lager in tweede kwartaal 2020

In het tweede kwartaal van 2020 waren consumentengoederen en diensten op Bonaire 1,4 procent goedkoper dan een jaar eerder. Op Sint Eustatius daalden de prijzen op jaarbasis met 1,3 procent en op Saba met 1,1 procent. Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex Caribisch Nederland.

CPI Q2 2020

De prijsdalingen zijn grotendeels toe te schrijven aan de toeslagen die de overheid per 1 mei 2020 verstrekt op elektriciteit, water en internet. De vaste gebruikstarieven voor elektriciteit en water zijn hierdoor nul en op vaste internetverbindingen is er een maandelijkse korting van 25 dollar. Het effect van de toeslagen is duidelijk zichtbaar in de uitkomsten, hoewel de tarieven van april 2020 ook meetellen in de cijfers voor het tweede kwartaal.

Op Bonaire daalde het gemiddelde prijspeil met 1,4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.  

Door de overheidsmaatregelen daalden de prijzen voor telecommunicatie met gemiddeld 19,4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Elektriciteit was in het tweede kwartaal 11,7 procent goedkoper dan een kwartaal eerder en water 11,2 procent.

Prijzen op Sint Eustatius 1,3 procent lager

Consumentenprijzen op Sint Eustatius waren in het eerste kwartaal van 2020 1,3 procent lager dan een jaar eerder. De maatregelen van de overheid zorgden ervoor dat de prijs voor telecommunicatie in het tweede kwartaal met gemiddeld 17,6 procent daalde in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar. De prijs voor elektriciteit daalde met 7,0 procent en water werd gemiddeld 6,7 procent goedkoper in het tweede kwartaal. Verder daalde de benzineprijs met 13,0 procent ten opzichte van het eerste kwartaal.

De prijzen voor kleding en schoeisel zijn gemiddeld met 8 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder.

Consumentenprijzen op Saba daalden het minst

Op Saba waren consumenten in het eerste kwartaal van 2020 gemiddeld 1,1 procent goedkoper uit dan een jaar eerder. Hier zorgden de overheidsmaatregelen ervoor dat in het tweede kwartaal de prijzen voor elektriciteit met gemiddeld 16,8 procent daalden en telecommunicatie 12,6 procent goedkoper werd ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020.

Kleding en schoeisel was ruim 7 procent goedkoper dan een kwartaal eerder.

Gemiddelde prijsontwikkeling 2019

Over heel 2019 lag het gemiddelde prijspeil op Bonaire 1,3 procent hoger dan in 2018. Op Sint Eustatius lagen de prijzen 0,7 procent hoger en op Saba 0,5 procent hoger.

Gevolgen van de coronacrisis voor het samenstellen van de consumentenprijsindex (CPI)

Door de overheidsmaatregelen waren veel diensten beperkt beschikbaar voor delen van het tweede kwartaal van 2020. Hierdoor konden voor sommige producten niet altijd prijzen waargenomen worden. Op Saba was in april geen prijswaarneming in de winkels mogelijk vanwege de shelter in place. Voor deze producten heeft het CBS gekozen voor een passende schattingsmethode. In de notitie die hoort bij dit persbericht worden de keuzes toegelicht.

Voorlopige cijfers

De cijfers over het tweede kwartaal van 2020 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het derde kwartaal van 2020.

Bronnen:

StatLine: Caribisch Nederland; consumentenprijsindex

http://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84046NED/table?dl=3C5D9