Lastenverlichting voor huishoudens en bedrijven Caribisch Nederland

Huishoudens en bedrijven op Bonaire kunnen vanaf 1 mei tot eind dit jaar rekenen op bijna 60 USD lastenverlichting per maand. Voor Sint Eustatius is dit ruim 50 USD per maand en voor Saba 44 USD per maand.

Light bulb

De lastenverlichting geldt tot eind van dit jaar en heeft als doel de noodzakelijke kosten van levensonderhoud voor inwoners van Caribisch Nederland te verlagen.

Dit heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nederland afgelopen week bekend gemaakt. Met deze Corona-maatregel is een bedrag van incidenteel 7,8 miljoen euro gemoeid. Dit bedrag wordt opgebracht door het Ministerie van Economische Zaken (voor elektriciteit) en Klimaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voor drinkwater). 

De tariefsverlagingen worden automatisch door de nutsbedrijven verwerkt. Inwoners hoeven niets zelf te doen of aan te vragen.

Inwoners merken de verlichting voor de kosten van elektriciteit en drinkwater pas een maand later (in juni), omdat de meeste facturen van de verbruikskosten van de maand mei pas een maand later worden verstuurd.

Voor alle huishoudens en bedrijven geldt dat zij in de periode mei tot en met december 2020 een incidentele toeslag wordt gegeven voor elektriciteit en drinkwater. Deze toeslag zorgt er voor dat de vaste gebruikstarieven op nul USD uitkomen in die periode. In die periode moeten alleen de kosten betaald worden voor het gebruik van elektriciteit en drinkwater. Afhankelijk van het type aansluiting, levert dit een andere besparing op.

Voor alle vaste internetverbindingen geldt een maandelijkse korting van 25 USD per maand voor alle abonnees.

Bonaire

Voor huishoudens met een standaard aansluiting, betekent het een totale lastenverlichting van 58,26 USD per maand.

Sint Eustatius

Voor huishoudens met een standaard aansluiting, betekent het een totale lastenverlichting van 53,56 USD per maand.

Saba

Voor huishoudens met een standaard aansluiting, betekent het een totale lastenverlichting van 44,13 USD per maand. Op Saba is geen drinkwaternetwerk. In plaats van een korting op de drinkwaterrekening is voor Saba geld beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de capaciteit van de wateropslag (cisternes).