Koning bezoekt ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor coördinatie coronacrisis

Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 3 april een werkbezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag vanwege de rol in de crisiscoördinatie vanwege het coronavirus (COVID-19).

Koning Willem Alexander

Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek bij de directie Publieke Gezondheid die verantwoordelijk is voor de crisisorganisatie bij de uitbraak van infectieziekten en rampen. Sinds de eerste uitbraak van het coronavirus in Wuhan, China, in december 2019 is de directie hiermee bezig. Begin februari is opgeschaald naar interdepartementale samenwerking onder de paraplu van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De Koning sprak met medewerkers van het crisisteam over hun ervaringen.

Vervolgens bezocht de Koning de directie Curatieve Zorg waar hij sprak met leden van het team dat continu werkt aan de opschaling van de intensive care capaciteit en de inkoop van beademingsapparatuur. Ook sprak hij met medewerkers die contacten onderhouden met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in Rotterdam. De directie Langdurige Zorg gaf inzicht in het programma voor kwetsbare personen. Dit programma richt zich op het waarborgen van voldoende zorgcapaciteit voor de groep meest kwetsbare mensen en het verkleinen van de risico’s voor mensen met een zwakke gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn het waarborgen van capaciteit in de zorg  en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven om mensen met elkaar in contact brengen. Bij de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie werd de Koning geïnformeerd over het beschikbaar houden van geneesmiddelen in deze crisissituatie.

De Koning nam verder deel aan de dagelijkse videoconferentie tussen het VWS crisisteam Caribisch Nederland en de teams op Bonaire en Sint Eustatius. De programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) is verantwoordelijk voor het beleid, de organisatie en de uitvoering van zorg op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Ook ondersteunt de directie de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij hun aanpak van de coronacrisis.

Het werkbezoek werd afgesloten met een kort gesprek met de bewindspersonen van het ministerie van VWS en de leden van de bestuursraad.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima  zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.

RVD, nr. 64