47 Aanvragen ingediend bij Schadefonds CN

Slachtoffers van geweldsmisdrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba komen sinds 1 april 2019 in aanmerking voor een eenmalige uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Sinds de introductie van het fonds in Caribisch Nederland zijn er 47 aanvragen ingediend.

Schadefonds

Sinds de introductie van het fonds in Caribisch Nederland zijn er 47 aanvragen ingediend. Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden en waarbij het misdrijf is gepleegd op of na 1 januari 2017, komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. 

Van de 47 ingediende aanvragen zijn inmiddels 14 zaken afgehandeld. Hiervan zijn 11 aanvragen toegewezen en 3 afgewezen. De andere zaken lopen nog. In de behandeling van de zaken beoordeelt het Schadefonds of het aannemelijk is dat de aanvrager (of diens naaste), slachtoffer was van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. De dader hoeft niet bekend te zijn of te zijn veroordeeld. De uitkering is een blijk van erkenning voor het onrecht dat het slachtoffer is aangedaan. De uitkering heeft een tegemoetkomend karakter en heeft niet tot doel alle schade als gevolg van het misdrijf te dekken. Monique de Groot, directeur van het Schadefonds, is tevreden met deze resultaten: "Ik ben blij een bijdrage te kunnen leveren in het herstel van vertrouwen van de slachtoffers van geweld in Caribisch Nederland. Ik hoop van harte dat steeds meer slachtoffers ons weten te vinden."

Het Schadefonds verstrekt naast de reguliere regeling ook eenmalige subsidies voor preventieve beveiligingsmaatregelen. De ‘subsidieregeling overvallen’ is bedoeld voor personen of bedrijven die slachtoffer zijn geworden van een overval waarbij geweld is gebruikt of met geweld is gedreigd. Aanvragen kunnen worden ingediend voor overvallen gepleegd na 1 januari 2019, de regeling geldt tot 2022.

Voor meer informatie over het Schadefonds Caribisch Nederland kunt u kijken op www.schadefondsCN.com. Vanaf nu kunt u op deze website ook een animatiefilmpje vinden over het verloop van een aanvraag. 

Wilt u een aanvraag indienen? Gaat u dan naar de medewerkers van Bureau Slachtofferhulp. Zij helpen u graag verder.