Tijdelijke subsidieregeling ter voorkoming overvallen van start

Op 1 juli start het Schadefonds Geweldsmisdrijven met een tijdelijke subsidieregeling voor preventieve maatregelen om een overval op een huis of bedrijf te verkleinen. Het Schadefonds verstrekt deze subsidie namens het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Schadefonds puber

Uit onderzoek is gebleken dat personen of bedrijven die zijn overvallen en daarna geen (aanvullende) preventieve maatregelen nemen, een grotere kans hebben op een nieuwe overval. Om deze kans te verkleinen stelt het ministerie een subsidie van maximaal €1000 ter beschikking voor het nemen van preventieve maatregelen, zoals het installeren van buitenverlichting, cameratoezicht of het organiseren van een overvaltraining voor het personeel. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten personen of bedrijven voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo geldt de regeling alleen als er bij de overval geweld is gebruikt of met geweld is gedreigd. Aanvragen kunnen worden ingediend voor overvallen gepleegd na 1 januari 2019, de regeling geldt tot 2022. Voor meer informatie over de voorwaarden of het indienen van een aanvraag, kijkt u op www.schadefondscn.com.

Op 1 april 2019 is het Schadefonds Geweldsmisdrijven met de reguliere regeling geïntroduceerd in Caribisch Nederland. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een eenmalige uitkering aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel. Dit geldt ook voor naasten of nabestaanden van de slachtoffers van een geweldsmisdrijf. Sinds de introductie van het Schadefonds in Caribisch Nederland zijn 25 aanvragen ingediend: 18 uit Bonaire, 2 uit Sint Eustatius en 1 uit Saba. Op een aantal is al beslist. Met de tegemoetkoming erkent het Schadefonds, namens de samenleving, het onrecht dat hen is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan herstel van vertrouwen en doet het recht aan slachtoffers en hun naasten.