Handhaving ILT bij BOPEC (update 3)

De ILT heeft op basis van het voorstel van BOPEC medio 2018 besloten om geen last onder bestuursdwang (LOB) op te leggen om de tanks en leidingen leeg te maken. BOPEC had de risico’s voldoende teruggebracht en op dit moment is de situatie naar het oordeel van de ILT acceptabel.

Bopec Bonaire

Omdat BOPEC in een aantal maanden met een beperkt investeringsbudget de belangrijkste risico’s had weggenomen was het opleggen van de LOB niet nodig. De levering van brandstof van BOPEC aan de energiecentrale van Bonaire kan dus voorlopig worden voortgezet. De slechte economische situatie in Venezuela en de sancties tegen dat land hebben ertoe geleid dat er weinig of geen tankschepen bij BOPEC afmeren en dat nog maar enkele tanks in gebruik zijn. BOPEC kan de lege tanks pas opnieuw in gebruik nemen als deze volledig zijn hersteld. Verbeterplannen liggen gereed voor het moment dat een investeringsbudget beschikbaar komt.