Handhaving ILT bij BOPEC (update 2)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft ingestemd met het verzoek van BOPEC om meer tijd te krijgen om aan te tonen dat de benodigde financiële middelen voor het herstelplan beschikbaar komen.

Update BOPEC 2

Het verzoek van BOPEC staat in de zienswijze die op 5 januari is ingediend. De zienswijze is een reactie op het voornemen van de ILT om een last onder bestuursdwang (LOB) op te leggen.

De last onder bestuursdwang van de ILT gaat over de eis aan BOPEC om de tanks en leidingen leeg te maken, tenzij het bedrijf kan aantonen dat het achterstallig onderhoud weggewerkt kan worden en de overtredingen kan herstellen.

De zienswijze van BOPEC bevat ook een nieuwe planning voor de herstelwerkzaamheden en rapporten van recent uitgevoerde technische onderzoeken.

Met het geheel heeft de ILT voldoende informatie ontvangen om een besluit te nemen over het eventueel opleggen van de LOB. De ILT neemt dit besluit na 19 januari, wanneer duidelijk is of BOPEC dan over voldoende financiën kan beschikken.