Nederland versterkt pensioenfonds PCN met 31 miljoen dollar

De overheidswerkgevers en de Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) zijn maatregelen overeen gekomen ter versterking van het pensioenfonds voor Caribisch Nederland. De belangrijkste maatregel is dat het fondskapitaal met in totaal 31 miljoen dollar wordt versterkt.

pensioenfonds PCN Harald Linkels en Jan Helmond
PCN-voorzitter Harald Linkels (links) en waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond tekenden de overeenkomst.

De overeenkomst is het resultaat van besprekingen tussen PCN en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), als coordinerend ministerie namens het kabinet. Het kabinet voelt zich als overheidswerkgever verantwoordelijk voor de pensioenen van de ambtenaren in dienst van de Rijksdienst Caribisch Nederland, de Openbare Lichamen, scholen en zorginstellingen in Caribisch Nederland. Na de voorbereidingen door de ambtelijke top en het bestuur van PCN, gaf staatssecretaris Knops officieel zijn goedkeuring aan de gemaakte afspraken. 

Extra bijdrage

Door de overeenkomst ontvangt PCN vóór het einde van 2018 een eenmalig bedrag van 25 miljoen dollar, terwijl vanaf 2018 over een periode van 6 jaar jaarlijks nog eens 1 miljoen dollar wordt overgemaakt naar het fonds als een extra bijdrage. Nederland verstrekt pensioen PCN met in totaal 31 miljoen dollar door middel van een storting vanuit BZK. Deze bedragen komen bovenop de premies die door werkgevers en werknemers gezamenlijk worden opgebracht. 

Reden

De reden om te komen tot de versterking van het kapitaal is dat het fonds sinds de oprichting in 2010 met een aantal specifieke, moeilijke omstandigheden te maken kreeg. Zo is PCN een klein pensioenfonds dat voornamelijk te maken heeft met Amerikaanse financiële markten. Het fonds is het enige Nederlandse pensioenfonds dat valt onder regelgeving die specifiek voor Caribisch Nederland is geschreven. Het fonds is mede vanwege die specifieke kenmerken in financieel zwaar weer geraakt waardoor een korting op de pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken van 3,5 % per april 2017 noodzakelijk was. 

Tijdens de besprekingen is ook gekeken naar de toekomstbestendigheid van het fonds. De komende periode wordt hierover verder doorgesproken met onder meer de vakbonden.