Arbeidsvoorwaarden

De Rijksdienst Caribisch Nederland wil als werkgever het beste uit zijn medewerkers halen. Daarom hechten wij veel waarde aan goede arbeidsvoorwaarden. Ook kunt u rekenen op een plezierige werkomgeving. Naast het salaris en vakantiegeld kunt u rekenen op een eindejaarsuitkering.

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer kindertoeslag, regeling studieschuld en een bovenwinden/vereveningstoelage voor de medewerkers die op de bovenwinden werken.

Salaris

De Rijksdienst Caribisch Nederland werkt bij het vaststellen van een salaris met een schalensysteem. Het takenpakket behorende bij de functie bepaalt welke salarisschaal erbij hoort; ervaring en opleiding kunnen medebepalend zijn voor het salaris. In totaal zijn er 17 schalen.

Bij indiensttreding is het mogelijk dat de werknemer in een zogeheten aanloopschaal wordt geplaatst; de aanloopschaal is 1 of 2 schalen lager dan de schaal die formeel bij de functie hoort. Een werknemer wordt in een lagere schaal geplaatst als de werknemer nog niet op het niveau functioneert dat bij de functie hoort, of nog niet aan alle opleidingseisen voldoet.

Iedere schaal bestaat uit een aantal treden (ook wel periodieken genoemd). 

Persoonlijke ontwikkeling

De Rijksdienst Caribisch Nederland investeert graag in de professionele ontwikkeling van medewerkers die doormiddel van een opleiding of training aandacht willen besteden aan hun functioneren. Deze investering bestaat uit een bijdrage in de kosten door de werkgever (geheel of gedeeltelijk). 

Enkele trainingen zijn veelgevraagd en worden aangeboden via het jaarlijkse trainingsprogramma. Deze trainingen kunnen deel uitmaken van het reguliere inwerktraject van  onze medewerkers. Ook kunnen trainingen worden gegeven omdat medewerkers (verder) willen leren omdat het werk hierom vraagt of omdat zij zich verder willen ontwikkelen.  

Pensioen

Het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) is op 10 oktober 2010 opgericht om te voorzien in de pensioenuitvoering voor de medewerkers van de Rijksdienst Caribisch Nederland. 
De pensioengerechtigde leeftijd is gekoppeld aan de Algemene Ouderdoms Voorziening (AOV)-leeftijd. 

Alle medewerkers van de Rijksdienst Caribisch Nederland worden aangemeld bij de Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland.