KNMI

Het KNMI verzorgt de meteorologische en seismische berichtgeving voor Caribisch Nederland. Op de aparte KNMI-website voor Caribisch Nederland staan onder meer weersverwachtingen voor de bewoners van Caribisch Nederland en specifieke berichten voor de lucht- en scheepvaart.

Bij extreme omstandigheden - zoals orkanen, hoge golven en overstromingen door overvloedige regen - geeft het KNMI waarschuwingen en adviezen uit aan de gezaghebbers, de Rijksvertegenwoordiger, lokale crisiscoördinatoren en het Nationaal Crisis Centrum (NCC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het KNMI werkt nauw samen met meteorologische diensten in de regio en met Météo France.

Seismometers

Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba staan seismometers van het KNMI om aardbevingen real-time te registreren. Dit meetnetwerk is met name ingericht om de seismische activiteit van de vulkanen Mount Scenery en Quill te monitoren. Ook wordt het gebruikt voor eventuele tsunami-verwachtingen.

Website KNMI CN