Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving.

Behalve de verantwoordelijkheid voor de Europees-Nederlandse (officiële) statistieken is CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken en statistieken voor Caribisch Nederland.

Het CBS kantoor op Bonaire is het centrale punt voor de verzameling van gegevens en de publicatie van de statistieken. De analyse en verwerking van de statistische informatie vindt plaats in de CBS vestigingen in Den Haag en Heerlen. De informatie die CBS publiceert, gaat over onderwerpen die de mensen in Caribisch Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, inkomenssituatie van personen en huishoudens, maar ook gezondheid en vrije tijd.

Zelfstandig Bestuursorgaan

Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) voert CBS overheidstaken uit, maar valt het niet direct onder het gezag van een ministerie. De minister van Economische Zaken en Klimaat is politiek verantwoordelijk voor wetgeving, budget en de voorwaarden. De kosten van CBS worden betaald uit de rijksbegroting.

CBS en de wet

De wettelijke grondslag voor CBS is de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Statistieken geproduceerd door CBS zijn voor iedereen vrij beschikbaar. CBS garandeert daarbij de privacy van bedrijven en personen. Wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens staat in de Wet bescherming persoonsgegevens . Ook heeft CBS een eigen gedragscode  (pdf).

Publicaties en data

Publicaties en data  met betrekking tot Caribisch Nederland zijn op www.cbs.nl/caribischnederland en in onze databank StatLine te vinden onder het thema: Caribisch Nederland. In StatLine kunt u zelf tabellen en grafieken samenstellen. Alle informatie is gratis en gemakkelijk te printen of te downloaden.

Contact

CBS-Caribisch Nederland
Adres Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot 67, Kralendijk
Tel +599 717 8676
Mail caribischnederland@cbs.nl
Website www.cbs.nl/caribischnederland
Facebook www.facebook.com/statistiekcbs.cn