Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.

Toezicht in Caribisch Nederland

De AFM en de Nederlandsche Bank (DNB) oefenen samen ook toezicht uit op financiële ondernemingen in Caribisch Nederland. Iedere onderneming heeft of de AFM of DNB als eerste aanspreekpunt. Zo is het optreden als kredietinstelling of verzekeraar in beginsel een zaak van DNB. Het optreden als aanbieder van krediet, adviseur, bemiddelaar of gevolmachtigd agent van verzekeringen of kredieten, is in beginsel een zaak van de AFM.

Meldpunt Financiële Markten

Als consument of belegger heb je contact met het Meldpunt Financiële Markten. Het Meldpunt geeft antwoord op jouw vragen en neemt meldingen en klachten over de financiële markt in ontvangst.

Ondernemersloket 

Het ondernemersloket is de centrale toegang voor financiële (en daaraan gerelateerde) ondernemingen die contact zoeken met de AFM. Het ondernemersloket helpt u met vragen over onder meer de inhoud van de Wet op het financieel toezicht (Wft). 

Woordvoering - pers & media 

De afdeling Communicatie verzorgt de contacten tussen de media en de AFM. Vertegenwoordigers van de pers en media kunnen met vragen en verzoeken terecht bij de woordvoerders van de AFM

Contact

Postadres: Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS  Amsterdam 
Bezoekadres: Vijzelgracht 50
1017 HS  Amsterdam
Algemeen telefoonnummer: +31(0)20 - 797 2000
Email: BES@afm.nl