Toezicht post en telecom

ACM en de Rijksinspectie Digitale infrastructuur (RDI) zijn sinds 2013 samen verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht op telecommunicatie-aangelegenheden in Caribisch Nederland op basis van de Wet Telecommunicatievoorzieningen BES.

ACM ziet toe op de naleving van vergunningvoorschriften door telecombedrijven en het beslechten van geschillen tussen telecomaanbieders. Ook ziet de ACM toe op de aanleg, instandhouding en opruiming van telecominfrastructuur (gedoogplicht) en het gebruik van nummers.

De verantwoordelijkheid voor frequentie-uitgifte en het toezicht op de technische voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van frequenties, ligt bij RDI.

Post

ACM houdt ook toezicht op de naleving van regels op de postmarkt. Flamingo Express Dutch Caribbean is de aangewezen postvervoerder in Caribisch Nederland. Er zijn ook koeriersdiensten actief. ACM ziet er op toe dat partijen zich aan de vergunningvoorschriften houden. Voor Flamingo bijvoorbeeld gelden voorschriften voor de overkomstduur van poststukken op en tussen de eilanden. Ook ziet ACM er op toe dat er geen illegale concurrentie is op de diensten die zijn voorbehouden aan Flamingo.

Heeft u vragen over post of telecom op Caribisch Nederland?

Neem voor vragen over post of telecom op Caribisch Nederland per e-mail contact op met ACM: TelecomPostCN@acm.nl