Toezicht elektriciteit en drinkwater

Soms zijn de belangen voor betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van elektriciteit en drinkwater met elkaar in strijd. Voor ACM is de taak om deze belangen met elkaar in balans te brengen.

Bij het toezicht op elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland zoekt ACM een balans tussen drie belangen:

  • Elektriciteit en drinkwater moeten betaalbaar zijn
  • Elektriciteit en drinkwater moeten betrouwbaar zijn
  • Elektriciteit en drinkwater moeten duurzaam (geproduceerd) zijn

Een voorbeeld: betrouwbaar netwerk versus hogere tarieven
Voor een betrouwbare energie- en drinkwatervoorziening moeten de elektriciteits- en drinkwaterbedrijven investeren in hun netwerk. Deze investeringen kosten geld, die de bedrijven mogelijk willen 
terugverdienen door hogere tarieven voor consumenten.

Een ander voorbeeld: stabiliteit energienetwerk
Het is duurzaam om elektriciteit uit zonnepanelen of windturbines te gebruiken. Maar als er veel zonnepanelen zijn, kan een wolk voor de zon tot instabiliteit van het netwerk leiden. Om het netwerk stabieler te maken, zijn misschien extra investeringen nodig. 

ACM zoekt bij dit soort voorbeelden naar een juiste balans tussen betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Aan de slag met drie vragen
ACM werkt met een vertegenwoordiging ter plaatse in Caribisch Nederland. ACM’ers gaan de wetgeving nader invullen op basis van de lokale situatie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Om de wet uit te voeren, buigen wij ons concreet over drie vragen. Die drie vragen zijn:

  1. Wat zijn redelijke tarieven voor elektriciteit en drinkwater voor consumenten en bedrijven?
  2. Hebben de elektriciteits- en drinkwaterbedrijven redelijke voorwaarden?
  3. Zijn de elektriciteits- en drinkwaterbedrijven financieel gezond?

Taakverdeling met Inspectie Leefomgeving en Transport
ACM is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de elektriciteits- en drinkwatervoorziening. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport.

Dat betekent dat die Inspectie de kwaliteit van het drinkwater meet, zoals de zuiverheid en smaak. En controleert of de elektriciteitsvoorziening, zoals de netspanning, in orde is.

Heeft u vragen over de betrouwbaarheid van de elektriciteits- en drinkwatervoorziening? Neem dan contact op met ILT.