Studieschuld

Heeft u tijdens uw studie studiefinanciering of een opstarttoelage van RCN-Studiefinanciering ontvangen? Dan heeft u een studieschuld opgebouwd.

Een studieschuld kan bestaan uit:

  • rentedragende lening
  • prestatiebeurs die (nog) niet is omgezet in een gift
  • te veel ontvangen geld dat niet meteen is terugbetaald

Wanneer terugbetalen?

U hoeft uw studieschuld niet direct af te lossen. Als uw recht op studiefinanciering stopt, begint op 1 januari van het daaropvolgende jaar de aanloopfase. Dit is een periode van twee jaar waarin u nog niet hoeft terug te betalen. Het mág natuurlijk wel. Eerder beginnen met aflossen dan u verplicht bent, is voordelig. Op die manier loopt het rentebedrag minder hoog op. Wilt u eerder aflossen, neem dan contact op met RCN-Studiefinanciering.

Verplicht maandbedrag

Na de aanloopfase van twee jaar begint de aflosfase. Vanaf dat moment moet u aflossen. Dit gebeurt in maandelijkse termijnbedragen. 

Voorbeeld begindatum aflossen: Stel u bent klaar met uw opleiding en u heeft daarom vanaf 1 september 2014 geen recht meer op studiefinanciering. Op 1 januari 2015 start uw aanloopfase van 2 jaar. U mag aflossen, maar dat hoeft nog niet. Vanaf 1 januari 2017 moet u beginnen met aflossen.

Hoe lang terugbetalen?

U moet uw totale schuld in 180 maanden (15 jaar) terugbetalen. Het minimum bedrag dat u per maand dient af te lossen is $ 45,42. U kunt dus sneller klaar zijn met aflossen.

Draagkrachtmeting

U kunt ons vragen om uw maandbedrag te verlagen. Wij berekenen dan op basis van uw inkomen hoeveel u per maand kunt aflossen. Als dit lager uitvalt dan uw huidige maandbedrag, dan verlagen we uw maandbedrag. Wij kijken altijd naar uw inkomen van twee jaar geleden. Dus met betrekking tot het maandbedrag voor bijvoorbeeld 2016, kijken we naar uw inkomen in 2014. Met het inkomen van uw eventuele partner houden wij geen rekening.

Als u ook een studieschuld aan DUO afbetaalt, kunnen wij dit bedrag in mindering brengen op uw maandbedrag. De draagkrachtmeting is één kalenderjaar geldig. Na dit jaar wordt uw situatie opnieuw bekeken. Heeft u 15 jaar lang elke maand uw maandelijkse termijn betaald en blijft er door het verlagen van het maandbedrag nog een deel van uw schuld over? Dan schelden we het restant kwijt.

U kunt draagkrachtmeting 2022 aanvragen met het formulier Aanvraag Draagkrachtmeting 2022.

Tijdelijk niet terugbetalen

U kunt ervoor kiezen om een pauze in te lassen als het aflossen van uw schuld tijdelijk niet goed uitkomt. 

Regels voor stopzetten terugbetaling:

  • U kunt het terugbetalen van uw studieschuld minimaal een maand en maximaal 5 jaar stopzetten.
  • De rente over uw schuld blijft lopen.
  • De maximale terugbetalingstermijn van 15 jaar wordt verlengd met het aantal aflosvrije maanden dat u inzet.

U dient een aflosvrije periode minstens een maand van tevoren aan te vragen. Als u de aflosvrije periode bijvoorbeeld per 1 juni wilt laten ingaan, dan moet u dit vóór 1 mei aanvragen. U kunt een aflosvrije periode aanvragen met het formulier Aanvraag aflosvrije periode.

Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven (bijvoorbeeld adreswijziging of postvoorkeur).