Na je opleiding: terugbetalen

Je lening moet je altijd terugbetalen. Heb je je diploma niet (op tijd) gehaald? Dan moet je ook de prestatiebeurs terugbetalen. Over je studieschuld wordt rente berekend. Je moet je studieschuld in maandelijkse termijnen terugbetalen. 

Terugbetalen

De bankrekening waarop je je lening moet terugbetalen:

Maduro & Curiel’s Bank, (Bonaire) N.V.
Kaya L.D. Gerharts # 1
Kralendijk
Bonaire, Caribisch Nederland
Rekeningnummer: 402.821.10
Swift Code: MCBKBQBN
Vermeld bij het betalingskenmerk je ID-nummer, gevolgd door L en vervolgens je lening nummer.

Als je met een bankrekening buiten Caribisch Nederland je studieschuld aflost, moet je er rekening mee houden dat er dan vaak bankkosten verschuldigd zijn. Deze kosten komen voor jouw rekening. 

Let op: als je deze kosten door de bank laat inhouden op je te betalen bedrag, dan los je dus minder af op je studieschuld. Hierdoor kunnen betalingsachterstanden ontstaan met mogelijk extra invorderingskosten. Zorg er dus voor dat we het volledige termijnbedrag op tijd ontvangen.

Om bankkosten te verminderen kun je er ook voor kiezen om niet per maand, maar per jaar terug te betalen. Zorg er dan voor dat je in januari van het vorderingsjaar het gehele jaarbedrag vooraf betaalt.

Vanaf wanneer moet je terugbetalen?

Je hoeft je studieschuld of de opstarttoelage niet direct na je studie af te lossen. Op 1 januari van het jaar dat volgt op je uitschrijving bij de opleiding, begint voor jou de aanloopfase. Dit is een periode van 2 jaar waarin je nog niet terug hoeft te betalen. Het mág natuurlijk wel.

Na de aanloopfase van 2 jaar begint de aflosfase. Vanaf dat moment moet je aflossen. Dit gebeurt in maandelijkse termijnbedragen. Je moet je totale schuld in maximaal 15 jaar terugbetalen. 

Hoeveel je per maand moet terugbetalen, hangt af van de hoogte van je schuld, de renteverwachting en de resterende looptijd van je studieschuld. Maar het bedrag is minimaal $45,42 per maand. Het kan zijn dat je meerdere studieleningen van ons hebt gehad. Bijvoorbeeld eerst een studielening voor een mbo-opleiding en later een voor een opleiding in het hoger onderwijs. Dit wordt door ons als aparte studieleningen geregistreerd. Dat kan betekenen dat je meerdere studieleningen moet aflossen en dus meerdere maandtermijnen tegelijkertijd apart moet aflossen.

Maandbedrag verlagen

Je kunt ons vragen om je maandbedrag te verlagen. Wij berekenen dan op basis van jouw inkomen hoeveel je per maand kunt aflossen. We rekenen dan met je inkomen van 2 jaar geleden. Als dit lager uitvalt dan het door ons vastgestelde maandbedrag, dan verlagen we je maandbedrag. Dit kan zelfs leiden tot een maandbedrag van $0. Het maandbedrag dat je moet betalen kan door je inkomen nooit hoger worden. De berekening van het verlaagde maandbedrag is een kalenderjaar geldig. Na dat jaar wordt je situatie opnieuw bekeken.

Moet je ook een studieschuld aan DUO terugbetalen? Dan houden we bij het berekenen van je draagkracht rekening daarmee.

Let op: voorwaarde is dat je ook bij DUO een verlaging van je maandbedrag hebt aangevraagd. Het maandbedrag dat DUO voor jou heeft berekend wordt dan in mindering gebracht op het maandbedrag voor je studieschuld(en) BES.

Je vraagt een lager maandbedrag aan met het formulier ‘Aanvraagformulier draagkrachtmeting’. Vraag dit altijd vóór 1 januari aan, want dan gaat je verzoek in per 1 januari van dat kalenderjaar. Doe je het later? Dan gaat het in per de maand volgend op je aanvraag. Dus doe je het verzoek bijvoorbeeld op 14 februari, dan kan het verzoek pas op 1 maart in gaan. Bij je aanvraag om een lager maandbedrag moet je als bewijsstuk een inkomensverklaring van de Belastingdienst meesturen. 33

Nadat je de eerste keer om een verlaging van het maandbedrag hebt gevraagd, proberen wij voor het jaar daarop je inkomen rechtstreeks op te vragen bij de Belastingdienst in Caribisch Nederland. Wanneer je in het buitenland verblijft of inkomen vanuit het buitenland hebt, kunnen we je inkomensgegevens meestal niet bij de belastingdienst opvragen. Je moet dan zelf weer om verlaging van het maandbedrag vragen voor het nieuwe kalenderjaar.

Restant lening wordt kwijtgescholden
Als je elk jaar naar draagkracht hebt terugbetaald, dan kan het zijn dat je na 15 jaar nog niet je gehele studieschuld hebt afgelost. Dat restant wordt dan kwijtgescholden en hoef je dus niet terug te betalen. Let op! Heb je een aflosvrije periode ingezet (zie 4), dan wordt de termijn van 15 jaar met deze periode verlengd. Het kwijtschelden geldt natuurlijk niet voor betalingsachterstanden. Deze moet je wel terugbetalen.

Tijdelijk niet aflossen

Je kunt het terugbetalen van je studieschuld ook tijdelijk stopzetten. Je hoeft geen reden op te geven voor zo’n aflosvrije periode. Je kunt het terugbetalen van je studieschuld minimaal 3 maanden en maximaal 5 jaren stopzetten. Let op! De rente over je schuld blijft wel lopen en de maximale terugbetalingstermijn van 15 jaar wordt verlengd met het aantal aflosvrije maanden dat je inzet.

TIP! Vraag altijd eerst om verlaging van het maandbedrag. Misschien komt daar een bedrag uit wat je wel kunt betalen. Hierdoor voorkom je dat de maximale terugbetalingstermijn van 15 jaar wordt verlengd. Is het verlaagde maandbedrag toch te hoog? Dan kun je alsnog een aflosvrije periode inzetten.

Betalingsachterstand

Als je maandbedragen niet op tijd betaalt, dan heb je een betalingsachterstand. Voorkom dat je een betalingsachterstand krijgt. Je kunt een betalingsachterstand namelijk niet naar draagkracht aan ons terug betalen. Ook wordt een betalingsachterstand nooit kwijtgescholden. Bovendien laten wij betalingsachterstanden uiteindelijk innen door een deurwaarder. Dit heeft extra kosten tot gevolg, die voor jouw rekening komen.

Kom je in betalingsproblemen? Neem dan meteen contact met ons op! Samen gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn. Voorkom dat je (verder) in de problemen komt.

Vragen? Stel ze aan RCN Studiefinanciering, kantoor Bonaire

Heb jij na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder. 

Ook voor algemene vragen over studiefinanciering of een studieschuld bij DUO kun je bij ons terecht. We kunnen alleen geen inhoudelijke vragen beantwoorden. Dus we kunnen je bijvoorbeeld wel helpen bij je aanvraag voor studiefinanciering bij DUO, maar we kunnen je niet vertellen waarom je aanvullende beurs nog niet is berekend. Of heb je een schuld bij DUO, dan kunnen we je wel helpen bij je aanvraag voor het verlagen van je maandbedrag. Maar we kunnen je geen uitleg geven over een schuld bij DUO. Daarvoor moet je dan zelf contact opnemen met DUO. 

Ga naar duo.nl/antillen voor contactgevens van DUO.

Onze contactgegevens
Kaya L.D. Gerharts 12 (Belastingkantoor)
Kralendijk,
Bonaire CN
E-mail:
studiefinanciering@rijksdienstcn.com
Tel: +599 715 8704
Website: www.rijksdienstcn.com/studiefinanciering
Facebook: Rijksdienst Caribisch Nederland Studiefinanciering

Spreekuren
Alleen op afspraak, op de spreekuurtijden die op onze website staan.

De medewerkers van Studiefinanciering bezoeken Sint Eustatius en Saba regelmatig en kondigen dit tijdig aan.