Opstarttoelage

De opstarttoelage is bedoeld om je overtocht, uitrusting, inrichting en overbrugging in Europees Nederland mee te betalen. Er zijn voorwaarden met betrekking tot je leeftijd, je opleiding en je nationaliteit en woonplaats.

  • Leeftijd: je bent jonger dan 30 jaar. Voor mbo geldt daarnaast dat je 18 jaar of ouder bent
  • Opleiding: je gaat voltijd mbo niveau 3 of 4, hbo of universiteit in Europees Nederland doen
  • Nationaliteit en woonplaats: Je woont nu in Caribisch Nederland en je hebt de Nederlandse nationaliteit. Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet je minstens tien jaar in Caribisch Nederland wonen om in aanmerking te komen.

Prestatiebeurs en lening

De opstarttoelage bestaat uit een prestatiebeurs. Daarnaast kun je een deel lenen. De prestatiebeurs wordt uitbetaald als een voorlopige lening inclusief rente. Als je binnen de diplomatermijn van 10 jaar je diploma haalt, dan wordt de prestatiebeurs inclusief rente omgezet in een gift. Leen je geld naast de prestatiebeurs? Dat moet je altijd inclusief rente terugbetalen.

Bedragen

In 2023 kun je maximaal $ 8.369.94 opstarttoelage aanvragen. Dit bedrag bestaat uit $2.789,98 prestatiebeurs en $5.579,96 lening.

Studiefinanciering in Nederland

Naast de Opstarttoelage kun je bij Dienst Uitvoering (DUO) Nederlandse studiefinanciering aanvragen voor je opleiding in Nederland. 
Wil je meer informatie over studiefinanciering in Nederland? Kijk dan op www.duo.nl/antillen