Maandbedragen

Normen BES voor 2023

Bedragen studiefinanciering BES:

I. Type Onderwijs II. Plaats opleiding: III. Prestatie beurs of gift per maand: IV: Lening tijdens prestatiebeurs per maand: V: Lening na prestatiebeurs per maand:
Beroepsonderwijs Eigen openbaar lichaam $80,84 $161,68 $242,52
Ander openbaar lichaam, Aruba, Curaçao, Sint Maarten $262,72 $525,44 $788,16
Overig deel Caribische regio $404,16 $808,32 $1.212,48
Verenigde Staten van Amerika $554,42 $1.108,84 $1.663,26
Hoger onderwijs Eigen openbaar lichaam $151,55 $303,10 $454,65
Ander openbaar lichaam, Aruba, Curaçao, Sint Maarten $303,11 $606,22 $909,33
Overig deel Caribische regio $404,16 $808,32 $1.212,48
Verenigde Staten van Amerika $554,42 $1.108,84 $1.663,26

Bedragen opstarttoelage BES

I. Onderwijstype: II. Plaats opleiding: III. Prestatie beurs IV. Lening
Beroepsonderwijs opleiding niveau 3 of 4 en hoger onderwijs Europees
deel van Nederland
$2.789,98 $5.579,96
Verrekenbedrag, art. 5.1, derde lid, van de Regeling studiefinanciering BES: $266,58


Rentepercentage
In het kalenderjaar 2023 bedraagt het rentepercentage 1.78%.