Koersverschillen

Studenten, uitkering-, en toelagegerechtigden en leveranciers van RCN die op Aruba en Curacao gevestigd zijn, kunnen als gevolg van valutaverschillen minder geld uitgekeerd of uitbetaald hebben gekregen. 

Dit in vergelijking tot betalingen binnen Caribisch Nederland. Deze valutaverschillen worden veroorzaakt, doordat binnen Caribisch Nederland vanaf 1-1-2011 nog uitsluitend in dollars wordt uitbetaald. De verschuldigde dollarbedragen zijn het uitgangspunt voor te verrichten betalingen. RCN hanteert bij die betalingen de koers van 1,79 ANG per dollar. Binnen Aruba en Curacao wordt echter momenteel een koers van 1,78 ANG per dollar gehanteerd. Daardoor kan er bij deze koersen een negatief valutaverschil ontstaan. Dit is niet anders dan bij andere valutaverschillen en kan in voorkomende gevallen ook positief uitvallen. RCN, waar een groot aantal Nederlandse ministeries BES-beleid uitvoert, heeft geen mogelijkheden om deze verschillen te compenseren.