Taal in het onderwijs

Instructietaal op Bonaire

Op Bonaire wordt in de eerste twee leerjaren les gegeven in het Papiaments, met Nederlands als ‘sterke vreemde taal’. Dat betekent dat het Nederlands als een belangrijk vak wordt gedoceerd. Vanaf groep drie lagere school krijgen de leerlingen les in het Nederlands. Op de middelbare school,  de Scholengemeenschap Bonaire, is het Nederlands de instructietaal. In het voortgezet onderwijs op Bonaire heeft Papiaments de status van belangrijk vak.

Instructietaal Sint Eustatius en Saba

In het basis- en voortgezet onderwijs op Sint Eustatius en Saba wordt in het Engels les gegeven. Het Nederlands is op deze eilanden een zogenaamde ‘sterke vreemde taal’. Dat betekent dat het Nederlands als vak wordt gedoceerd, met inzet van de vreemde taal didactiek NVT (Nederlands als vreemde taal). Het Nederlands is op deze scholen een sterke vreemde taal omdat het belangrijk is voor de leerlingen. Bijvoorbeeld voor een studie in Nederland of toekomstig werk bij de lokale overheid. In het schoolprogramma ligt dus meer nadruk op het Nederlands dan op andere vreemde talen zoals Spaans of Frans.